Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13341-13350 z 13712

Plan pracy wychowawcy 1 5,0 (2008-02-08) Awans zawodowy
Na godzinach wychowawczych oprócz rozwiązywania bieżących problemów, należy realizować założony plan, może on wyglądac na przykład tak.
Kartkówka sprawdzająca poziom wiedzy na temat lektury "Akademia pana Kleksa" 2 5,0 (2008-02-08) Język polski
Kartkówka sprawdza wiedzę na temat lektury Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa”. Test składa się z 11 prostych pytań, na które uczniowie nie muszą odpowiadać pełnym zdaniem. Wystarczy, że podadzą poprawną ...
Sprawdzian dotyczący lektury "Akademia pana Kleksa" 4 4,8 (2008-02-08) Język polski
Sprawdzian dotyczy lektury „Akademia pana Kleksa” i składa się z pięciu pytań, a właściwie zadań, z którymi uczniowie muszą się zmierzyć. W zadaniu drugim należy uzupełnić zgromadzonymi w ramce zwrotami ...
Scenariusz zajęć matematycznych dla dzieci 6-letnich 1 5,0 (2008-02-07) Nauczanie początkowe
Blok tematyczny: Poznajemy planety Temat: Kosmiczne rachunki - doskonalenie techniki dawania i odejmowania w zakresie 10 Cel ogólny: utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
VI Miejski Konkurs Matematyczny "PLUSIK 2008" 2 5,0 (2008-02-07) Matematyka
Konkurs Matematyczny PLUSIK odbył sie po raz pierwszy w naszej szkole. Wzięło w nim udział 18 zawodników z 3 rydułtowskich szkół. W załączeniu przesyłam wszystkie zadania.
Opracowanie pieśni "Oj chmielu, chmielu" - projektowanie kobiecego stroju ludowego 1 5,0 (2008-02-07) Plastyka
Uczniowie na zajęciach dwugodzinnych ze sztuki opracowują pieśń, ale także zapoznają się z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, poznają stroje i zespoły ludowe, słuchają utworów inspirowanych folklorem. Wykonują w grupach ...
Alfabet 5 4,3 (2008-02-07) Inne
Rzecz może okazać się przydatna jako pomoc dydaktyczna na lekcji techniki. Do powieszenia w pracowni, bądź klasie. Zawiera pytania, którymi można sprawdzić dociekliwych w danej materii.
Indukcja magnetyczna 3 4,0 (2008-02-07) Fizyka
Lekcja wprowadzająca uczniów gimnazjum w sposoby indukowania prądu. W sposób obrazowy za pomocą doświadczenia uczniowie zauważają omawiane zjawisko i samodzielnie wyciągają z niego wnioski. Uczeń dostrzega praktyczne zastosowanie omawianego zjawiska ...
Konspekt lekcji z magnetyzmu dla gimnazjum 1 5,0 (2008-02-07) Fizyka
Jest to przykładowy konspekt lekcji wprowadzającej z magnetyzmu dla klasy gimnazjalnej. Stworzony jest na podstawie podręcznika wydawnictwa NowaEra oraz szeregu informacji uzyskanych na podstawie internetu. W trakcie lekcji proponowane jest ...
Mapa i jej rodzaje 2 4,5 (2008-02-07) Geografia
Zapiski z lekcji ucznia I klasy gimnzjum poświęconej mapie i jej rodzajom.