Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

91-100 z 100

Program szkolnego koła muzycznego (2009-10-05)
Program szkolnego koła muzycznego dla klas IV-VI.
Scenariusz Festiwalu Piosenki o Miłości 1 (2010-05-26)
Scenariusz Festiwalu Piosenki o Miłości "Od serca do serca", imprezy, która odbyła się w mojej placówce z okazji Walentynek. Doskonała okazja do zaprezentowania uczniowskich umiejętności wokalnych oraz językowych, korelacja miedzyprzedmiotowa.
Szkoły narodowe w epoce romantycznej - scenariusz lekcji (2008-06-05)
Jest to scenariusz pierwszej lekcji z tego tematu.
Poznajemy instrumenty muzyczne (2015-02-09)
Scenariusz z lekcji muzyki przeprowadzonej w klasie IV - Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny.
Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem muzyki a uczniami 1 (2010-03-01)
Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem muzyki a uczniami.
Innowacja pedagogiczna - Subito Piano (2020-07-21)
Zajęcia muzyczne z elementami języka migowego.
Opis i zestawienie sposobów notacji symboli akordów (2009-06-01)
Praca ma ułatwić poruszanie się, szczególnie gitarzystom, w gąszczu oznaczeń akordowych.
Scenariusz próby kółka muzycznego 4 (2008-06-05)
Scenariusz zajęć zespołu wokalno - instrumentalnego jest przedstawieniem przeprowadzonej próby, przygotowującej zespół do konkursu piosenki ludowej.
Żeby zdrowie nam służyło (2009-06-01)
Tekst napisany na potrzeby konkursu wokalnego "Szkolny Festiwal Zdrowia".
Muzyka źródłem inspiracji twórczej aktywności muzycznej, plastycznej oraz ruchowej. (2020-07-21)
Propozycje różnych form integracji muzycznej, plastycznej i ruchowej.