Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

341-350 z 367

Systemy operacyjne i sieci komputerowe - konfiguracja i zarządzanie systemem Windows (2010-06-10)
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - konfiguracja i zarządzanie systemem Windows.
Mikroelement - żelazo. Funkcje, występowanie, skutki niedoboru. (2016-04-05)
Materiał dydaktyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Zasady żywienia człowieka. Prezentacja multimedialna.
Morfologia wirusów (2010-12-07)
Konspekt lekcji realizowanej na przedmiocie - mikrobiologia żywności w klasie 2 technikum uzupełniającego o profilu technik technologii żywności. Lekcja przeprowadzona z zastosowaniem foliogramów.
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - adresowanie (2010-06-10)
Systemy operacyjne i sieci komputerowe - adresowanie.
Wyposażenie techniczne - test (2013-03-25)
Wyposażenie techniczne - test. Autor: Renata Szostak.
Sprawdzian GR1- Przekaz i komunikacja - komunikacja- Technik Reklamy (2019-11-13)
Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów 1 klasy technikum - Technik reklamy - podstawa programowa 2019. przedmiot: przekaz i komunikacja Test odejmuje takie zagadnienia jak: schemat komunikacji Jacobsona, podstawy segmentacji, cykl ...
Sprawdzian wiadomości z technologii gastronomicznej dla klasy I ZSZ (2013-04-08)
Sprawdzian wiadomości z technologii gastronomicznej dla klasy I ZSZ.
Egzamin semestralny z obsługi konsumenta, semestr 2, zasady serwowania i wina (2010-02-15)
Egzamin semestralny z obsługi konsumenta, semestr 2, obejmujący zasady serwowania i wina, stosowany podczas sprawdzania wiedzy w szkole policealnej na kierunku technik organizacji usług gastronomicznych.
Sprawdzian wiadomości - układ pokarmowy. (2018-11-05)
Sprawdzian obejmuje materiał dotyczący układu pokarmowego, trawienia, wchłaniania pokarmu z przedmiotu zasady żywienia.
Sprawdzian - Drób (2013-04-08)
Sprawdzian opisowy drób dla klas 2 ZSzZ.