Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

341-349 z 349

Wymagania edukacyjne - jednostka modułowa ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWYCH (2012-06-06)
Wymagania edukacyjne - jednostka modułowa ZASTOSOWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWYCH.
Spółki - zestawienie (2012-06-06)
Spółki - zestawienie.
Test nr 2 dla zawodu operator obrabiarek skrawających (2012-06-18)
Test próbny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe został opracowany w szacie graficznej prawdziwego egzaminu. Uczeń rozwiązując test postępuje zgodnie z poleceniami instrukcji.
Powtórzenie wiadomości: Baza surowcowa przetwórstwa spożywczego (2012-06-18)
Publikację stanowi powtórzeniowa karta pracy ucznia z zakresu "Bazy surowcowej przetwórstwa spożywczego" - klasa II technik agrobiznesu, przedmiot podstawy przetwórstwa spożywczego.
Przykładowe potrawy diety lekkostrawnej (2013-01-14)
Materiały przydatne na zajęcia z dietetyki.
Żywienie dietetyczne w chorobach przewodu pokarmowego (2013-01-14)
Materiały.
Instrukcja obsługi wiertarek stołowych i kolumnowych (2013-03-25)
Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą wiertarek podczas ich użytkowania.
Instrukcja obsługi szlifierek do płaszczyzn (2013-03-25)
Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą szlifierek do płaszczyzn podczas wykonywania szlifowania.
Instrukcja obsługi szlifierki dwutarczowej (2013-03-25)
Celem instrukcji jest zapoznanie uczniów i pracowników z bezpieczną obsługą szlifierek dwutarczowych podczas szlifowania.