Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 82

Szanuj zieleń. (2019-06-17)
Rebusy matematyczno-ekologiczne.
Nie pal ognia w lesie. (2019-06-17)
Rebusy matematyczno- ekologiczne.
Do rzeki nie lej ścieków (2019-06-17)
Rebusy są efektem konkursu matematyczno-ekologicznego
Scenariusz Dnia Ziemi. 2 5,0 (2019-05-05)
Obchody Dnia Ziemi pod hasłem “ Chroń Ziemię- bądź EKO- TRENDY” Cele główne: • Kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającej przyrody i środowiska • Kształtowanie postaw dbających o bezpieczeństwo , zdrowie ...
Czasy. kl.5 - Present Simple, Present Continuous, Past Simple (2019-05-04)
CZASY, KLASA 5, ZESTAWIENIE DO POWTÓRKI
Kolorowy tydzień ekologiczny 1 5,0 (2018-07-06)
Plan rozpoczęcie tygodnia ekologicznego, przeprowadzony w kwietniu 2018 r.
Projekt ekologiczny "Ekodwójka" (2018-05-07)
Edukacyjny projekt ekologiczny o charakterze ciągłym, z zaplanowanymi działaniami do realizacji na każdy miesiąc roku szkolnego.
Sprzątanie świata (2018-04-22)
Scenariusz zajęć w internacie dla dzieci niesłyszących "Włączamy się w akcję Sprzątania Świata".
Smog - artykuły z czasopism – wybór z lat 2017-2018 (2018-03-02)
Zestawienie bibliograficzne artykułów w czasopismach polskich, opublikowanych w latach 2017-2018.
„Dostrzeganie wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego” (2018-01-30)
Karta pracy ucznia: „Dostrzeganie wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naturalnego” stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczyciela prowadzącego kółko ekologiczno-chemiczne. Jest to karta obserwacji gotowa do wydruku.