Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

71-80 z 80

Bal ekologa 2 3,0 (2008-07-15)
Bal ekologa
Scenariusz zajęć Edukacja Leśna (2008-06-09)
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, oraz sposoby realizacji.
Scenariusz zajęć w Chacie Kaszubskiej w Jagliach (2008-06-09)
Scenariusz zawiera opis celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych oraz przebieg zajęć, literaturę oraz karty pracy dla ucznia.
Sprawozdanie (2008-06-09)
Program ekozespołów w mojej szkole. VII edycja – 2006/2007. Sprawozdanie.
Szkolny Program Edukacji Ekologicznej dla klas IV-VI 2 2,5 (2008-06-02)
Krótki opis publikacji: Jest to program ekologiczny, który dotyczy II etapu edukacyjnego realizowanego w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Uwzględnia on treści z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz zdrowego stylu ...
Konkurs ekologiczny 1 5,0 (2008-05-16)
Test wyboru, przygotowany na konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej.
Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej 2 2,0 (2008-05-13)
Scenariusz zajęć warsztatowych dla rady pedagogicznej w ramach WDN z załączonym przykładowym scenariuszem zajęć ekologicznych dla uczniów szkoły podstawowej.
Las - zielone płuca ziemi 4 4,0 (2008-05-12)
Prezentacja multimedialna dotycząca lasu - jego funkcji i zagrożeń wynikających z nieekologicznego trybu życia mieszkańców naszej planety. Podkładem do prezentacji są odgłosy lasu (śpiewające ptaki), ale chyba nie udało mi ...
Scenariusz konkursu ekologicznego dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej 1 5,0 (2008-04-28)
Scenariusz konkursu ekologicznego - cele, organizacja, pomoce dydaktyczne, przebieg wydarzenia. Dodatkowo zamieszczam regulamin konkursu oraz materiały pomocnicze.
Plan wychowaczy dla klasy IV (2008-01-30)
Jest to program działań wychowawczych przeznaczonych na godziny dla wychowacy w klasach IV szkoły podstawowej. W programie zostały ujęte także ścieżki tematyczne.