Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1721-1730 z 1736

Baw się bezpiecznie - prezentacja PowerPoint 5 5,0 (2008-01-30)
Prezentacja ma na celu przypomnienie rodzajów znaków drogowych, pokazanie niewłaściwych zachowań. W publikacji zostały zawarte ćwiczenia dla ucznia, jak również mini -test sprawdzający niektóre wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego.
Konspekt zajęć przeprowadzonych z grupą interwencyjną Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny PRZYSTAŃ 1 5,0 (2008-01-30)
Konspekt przygotowany był na zajęcia hospitowane przez dyrektora placówki. Głównym ich celem była integracja grupy i budowanie pozytywnej atmosfery wychowawczej poprzez tworzenie tradycji grupowych.
Ankiety 4 5,0 (2008-01-30)
Jest to zestaw ankiet do badania relacji zachodzących w szkole pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego (2008-01-30)
Opracowany plan pracy samorządu uczniowskiego na cały rok szkolny.
Czy jesteś przedsiębiorczy? 1 5,0 (2008-01-30)
W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji.
Andrzejkowe wróżby 1 5,0 (2008-01-30)
Propozycje niektórych wróżb, zabaw andrzejkowych.
Test z podstaw ekonomii: Rynek i jego elementy 1 5,0 (2008-01-30)
Test z podstaw ekonomi przygotowany dla sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów z działów Popyt, Podaż, Rynek w I klasie technikum ekonomicznego.
Plan wynikowy z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw (2008-01-30)
Plan wynikowy z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw z zakresu klasy II technikum ekonomicznego.
"Choć znam swoje symbole, nadal chętnie się o nich szkolę" 3 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji wychowawczej ułożony został dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej. Zawiera treści patriotyczne dotyczące symboli narodowych. Scenariusz otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zainteresowanym wykorzystaniem scenariusza ...
Godzina wychowawcza w gimnazjum 1 (2008-01-30)
Godziny wychowawcze to czas przeznaczony na poznawanie uczniów, na kształtowanie ich postaw, wskazywanie priorytetów. Proponowana przeze mnie godzina wychowawcza może być cennym i ciekawym doświadczeniem dla uczniów i ich wychowawców. ...