Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 112

Film - narodziny X muzy (2013-05-27)
Prezentacja jest zebraniem wszystkich wiadomości na temat historii filmu, jego związków z literaturą, teatrem, sztukami plastycznymi i muzyką. Była tworzona z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, ale można ją wykorzystać ...
Słuch - jego rola i higiena (2013-05-27)
W percepcji muzyki najważniejszy jest słuch. Dzięki niemu kontaktujemy się rozumiemy świat. Współczesne technologie umożliwiają nam kontakty za pomocą różnorodnych urządzeń. Jednak ze wszystkiego należy korzystać z umiarem. Opracowany temat ...
Album (2013-05-27)
Dla przedszkoli. Opracowanie: Kamil Mucha.
Dyplom na konkurs fortepianowy (2013-05-27)
Dyplom przygotowałam na Szkolny Konkurs Fortepianowy Interpretacji Utworów Janiny Garści, który odbył się w Szkole Muzycznej w Kluczborku.
Indywidualny plan pracy z uczniem (2013-05-27)
Przykładowy plan pracy z uczniem w szkole muzycznej I stopnia - klasa fletu.
Stres i strategie radzenia sobie z nim stosowane przez uczniów OSM II stopnia w Legnicy (2013-05-06)
Jestem nauczycielem Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Przeprowadziłem w szkole badania dotyczące stresu i strategii radzenia sobie z nim przez uczniów. W raporcie - artykule zostały zaprezentowane badania przeprowadzone na ...
Sztuka średniowiecza - test 1 5,0 (2013-03-18)
Sztuka średniowiecza - test.
Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej jako oryginalna forma muzykoterapii (2012-10-15)
Niniejsza praca jest próbą prezentacji wykorzystania elementów działań muzykoterapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem Modelu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, która w pracy z dziećmi może się okazać niezwykle przydatna.
Przedmiotowy System Oceniania - MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1 5,0 (2012-09-10)
System oceniania uczniów w zakresie treści z muzyki i zajęć artystycznych. Kryteria ocen, opis form sprawdzania stanu wiedzy uczniów. Szczegółowy wykaz wymagań na poszczególne oceny.
Cztery Pory Folku - autorski program zajęć artystycznych (2012-09-10)
Autorski program do zajęć artystycznych oparty na programie WSiP "W poszukiwaniu zaginionego mazurka" - zmodyfikowany, uszczuplony w zakresie treści zw. z polską muzyką, a wzbogacony o muzykę i tematykę kultury ...