Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 225

Czynniki sprzyjające budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży. (2022-05-24)
Czynniki sprzyjające budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży.
Profilaktyka zachowań trudnych w aspekcie prawidłowego rozwoju dziecka w wieku szkolnym. 1 5,0 (2022-05-13)
Publikacja dotyczy krótkich wskazówek dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III) dotyczących wychowania i niwelowania trudnych zachowań, z którymi najczęściej można się spotkać u dzieci w tym wieku. ...
Rozwój komunikacji małego dziecka (2022-05-09)
Artykuł przedstawia odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości rodziców dotyczące rozwoju mowy i komunikacji małego dziecka - normy, sygnały niepokojące i sposoby wspomagania.
Jak skończyć z nałgiem martwienia się, zanim on skończy z tobą. (2022-03-08)
Niektórzy ludzie zamartwiają się cały czas. Nie potrafią normalnie funkcjonować, bo przejmują się wszystkim. Kilka drobnych rad może pomóc w lepszym funkcjonowaniu.
Konspekt lekcji otwartej (2022-01-22)
Konspekt lekcji otwartej na temat sposobów wyrażania emocji.
,,Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” (2021-12-30)
Artykuł dotyczy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Opisuje czym jest lęk, jakie są jego objawy, jakie są rodzaje zaburzeń lękowych, wskazuje na sposoby diagnozy zaburzeń lękowych i jak się ...
Konteksty współczesnej psychologii – konferencja w Ostravie. (2021-11-16)
Artykuł zawiera informacje z konferencji w Ostravie, poświęconej psychologicznym aspektom pomagania oraz przemyślenia autora.
Festiwal psychologii dziecka – Praga 2021. (2021-10-27)
Artykuł jest relacją z Festiwalu psychologii dziecka, który miał miejsce w Pradze w dniu 16.10.2021 r.
Libereckie psychologiczne dni 2021. (2021-10-15)
Artykuł jest prezentacją tematyki poruszanej w trakcie konferencji poświęconej "Historiom dzieciństwa". Zawiera także zbiór refleksji wywołanych przez omawiane zagadnienia.
Wpływ gier komputerowych na agresję u dziecka (2021-10-09)
Jak gry komputerowe wpływają na zachowanie dzieci, jakie emocje w nich wywołują.