Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16031-16037 z 16037

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan pracy opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii ogółu młodzieży szkolnej.
Odmiana czasowników i rzeczowników - test dla klasy szóstej 4 3,0 (2008-01-30) Język polski
Test składa się z piętnastu pytań. Proponowany czas rozwiązywania: 15 minut.
Sprawdzian - kraje graniczące z Polską - kl. II gimnazjum 1 5,0 (2008-01-30) Geografia
Test sprawdzający znajomość tematów związanych z krajami sąsiadującymi z Polską: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa (bez Rosji). Proponowany czas rozwiązywania: 15 minut. Do testu dołączona jest skala oceniania.
Uzasadnienie oceny niedostatecznej 110 4,8 (2008-01-30) Inne
Uzasadnienie oceny niedostatecznej - przykładowy szablon ułatwiający nauczycielowi przedstawienie sytuacji ucznia zagrożonego otrzymaniem oceny niedostatecznej. Szablon składa się z trzech części: uzasadnienie oceny niedostatecznej, działania nauczyciela w trakcie procesu nauczania ...
Program naprawczy z matematyki 2 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Program naprawczy z matematyki do realizacji w klasach kończących się egzaminem maturalnym. Podniesienie efektów kształcenia z matematyki - większa zdawalność uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.
Części mowy - sprawdzian dla klasy szóstej 5 4,6 (2008-01-30) Język polski
Test składa się z trzynastu pytań, czas rozwiązywania: 30-45 minut.
Temat i końcówka rzeczownika - sprawdzian - klasa 5 4 5,0 (2008-01-30) Język polski
Sprawdzian z języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.