Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16081-16090 z 16113

Plan Rozwoju Nauczyciela Stażysty 1 3,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego. Jestem nauczycielem - stażystą uczącym języka angielskiego w klasach I-IV szkoły podstawowej.
Scenariusz godziny wychowawczej w klasie czwartej (2008-01-30) Awans zawodowy
Scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV. TEMAT: Kultura języka, stroju, zachowania. CELE: Uczeń potrafi poprawnie, kulturalnie zachować się w określonych miejscach i sytuacjach. METODY: pogadanka z elementami dyskusji, drama, pokaz. ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan wynikowy nauczania fizyki w klasie I 2 5,0 (2008-01-30) Fizyka
Plan wynikowy nauczania fizyki w klasie I. Do programu wydawnictwa Nowej Ery - Moduł I. W ŚWIECIE MATERII
Godzina wychowawcza w gimnazjum 1 (2008-01-30) Inne
Godziny wychowawcze to czas przeznaczony na poznawanie uczniów, na kształtowanie ich postaw, wskazywanie priorytetów. Proponowana przeze mnie godzina wychowawcza może być cennym i ciekawym doświadczeniem dla uczniów i ich wychowawców. ...
Od króla do prezydenta - powtórzenie wiadomości 2 5,0 (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Scenariusz zajęć "Od króla do prezydenta" - napisany w formie pytań i odpowiedzi dotyczących edukacji historycznej, który można przeprowadzić w formie quizu.
Rozwój dziecięcej wyobraźni (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Twórczość, kreatywność, inwencja, pomysłowość dziecka uwarunkowana jest funkcjonowaniem wszystkich procesów psychicznych. Zarówno procesów poznawczych jak i emocjonalno - motywacyjnych. Jednak szczególna rola w tym należy do wyobraźni, gdyż wyobrażenia to ...
W królestwie liczb naturalnych 1 5,0 (2008-01-30) Matematyka
"W królestwie liczb naturalnych" to scenariusz lekcji matemaki (dla klasy IV) z zastosowaniem komputera. W publikacji zamieściłam przykładowe materiały wykorzystane podczas lekcji (w formie załączników).
Plan wychowaczy dla klasy IV (2008-01-30) Ekologia
Jest to program działań wychowawczych przeznaczonych na godziny dla wychowacy w klasach IV szkoły podstawowej. W programie zostały ujęte także ścieżki tematyczne.
Die Rolle der literarischen Texte und ihre Verwendung im Fremdsprachenunterricht (2008-01-30) Języki obce
Nauka języka obcego to nie tylko wiedza podręcznikowa. Dużą frajdę nauczycielom i uczniom może sprawić rozszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych na bazie tekstu literackiego. O tym mówi mój tekst.