Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16471-16480 z 16865

Test sprawdzający z historii w klasie 4 szkoły podstawowej 1 4,0 (2008-02-11) Historia
Jest to test sprawdzajacy wiadomości i umiejętności uczniów z historii w klasie 4. Dotyczy życia codziennego w średniowieczu. Został on opracowany w oparciu o program wydawnictwa Nowa Era "Człowiek i ...
Prezentacja multimedialna o ostrosłupach 1 5,0 (2008-02-11) Matematyka
Prezentacja przedstawia najistotniejsze informacje dotyczące opisu ostrosłupów. Ja, osobiście wykorzystałam ją na lekcji jako przypomnienie wiadomości, w klasie 3-ej liceum profilowanego.
"HAMLET" - gra komunikacyjna do wykorzystania na lekcji języka angielskiego 4 4,7 (2008-02-11) Języki obce
Autorska Gra Językowa, komunikacyjna. Ćwiczy sprawność mówienia nawiązując do treści i postaci ze znanego dramatu W. Szekspira "Hamlet". Wykorzystywana w ramach realizacji autorskiego programu realizowanego w VII LO im. M. ...
"Hamlet" na lekcji języka angielskiego - konspekt 1 5,0 (2008-02-11) Języki obce
Konspekt do zajęć z zagadnienia literatury angielskiej - "Hamlet" - zrealizowany w ramach realizacji programu autorskiego w VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. Wykorzystane autentyczne materiały w postaci tekstu ...
"The use of literature in the language classroom" (2008-02-11) Języki obce
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu korzystania z literatury (dramaty, opowiadania, poezja itd.) na lekcjach języka angielskiego. Mówi o korzyściach z tego płynących w postaci rozwijania umiejętności czytania, mówienia, pisania, czy też ...
Open source w e-learningu 3 4,7 (2008-02-11) Informatyka
Kurs e-learningowy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze (przy tworzeniu kursu e-learningowego działania twórcy skierowane były na osiągnięcie zamierzonego efektu), czyli w świetle art. 1. ust. 1. prawa autorskiego ...
Efekt cieplarniany i jego przewidywane skutki (2008-02-11) Biologia
Artykuł wyjaśnia wpływ gazów cieplarnianych na zmiany cyklu hydrologicznego i zmiany poziomu mórz i oceanów. Przedstawia reakcje roślin i zwierząt na globalne ocieplenie oraz zmiany w rozmieszczeniu gatunków. Informuje o ...
Projekt edukacyjny (2008-02-11) Religia
Przykład rozkładu zajęć poprowadzonych metodą projektu edukacyjnego. Uczniowie dzięki tak rozplanowanym zadaniom mogli bardzo wnikliwie zapoznać się z tamatyką programu duszpasterskiego ubiegłego roku.
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl.VI - Dlaczego nie należy wierzyć reklamie telewizyjnej? (2008-02-11) Język polski
Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w kl.VI - Dlaczego nie należy wierzyć reklamie telewizyjnej?
Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego pt.: "Po kolędzie" (2008-02-11) Uroczystości
Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego pt.: "Po kolędzie".