Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16541-16550 z 16567

Raport z funkcjionowania programu naprawczego (2008-01-30) Awans zawodowy
Raport z funkcjonowania programu naprawczego z matematyki. Analiza zdawalności matury z matematyki.
"Baśnie" - Hans Christian Andersen 6 5,0 (2008-01-30) Biblioteki szkolne
Scenariusz konkursu czytelniczego adresowanego do uczniów klas III - IV. Konkurs ma służyć rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów poprzez wykorzystanie twórczości i elementów biografii Andersena.
Test z przyrody w klasie czwartej 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Test z przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej: POZNAJEMY SWOJE DOMY.
Kółko przyrodnicze 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Program "Kółko przyrodnicze" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klasy VI. Na zajęciach Kółka przyrodniczego uczniowie naszej szkoły będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony ...
Projekt do realizacji programu prozdrowotnego (2008-01-30) Awans zawodowy
BIEG PO ZDROWIE Projekt zrealizowany przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
Test z informatyki kl. I gimnazjum 1 5,0 (2008-01-30) Informatyka
Publikacja zawiera test z informatytki w klasie I gimnazjum z działu I.
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV 1 5,0 (2008-01-30) Język polski
Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem metody kolorowych kapeluszy E. Bono. Temat lekcji: Zmieniamy losy Janka Muzykanta.
Zabytki i ich ochrona (2008-01-30) Awans zawodowy
Jest to praca w programie Power Point - prezentacja multimedialna, którą można swobodnie wykorzystać na lekcjach historii dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Prezentacja ta w bardzo obrazowy sposób przekazuje ...
Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (pracującego w gimnazjum) ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Wpływ pracy domowej na osiągnięcia uczniów (2008-01-30) Awans zawodowy
Praca domowa - jest to jedna z podstawowych form organizacji procesu dydaktycznego, często stosowana na lekcjach problemowych jak podających. Praca domowa polega na obowiązkowym wykonywaniu zajęć przez ucznia w domu, ...