Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16891-16897 z 16897

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych 5 3,8 (2008-01-30) Matematyka
Przedstawiam Państwu scenariusz lekcji ćwiczeniowej z matematyki z klasy IV szkoły podstawowej na temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności klasa I - język polski (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Jest to sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klasy I z edukacji polonistycznej i matematycznej.
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan pracy opracował Zarząd Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii ogółu młodzieży szkolnej.
Program naprawczy z matematyki 2 5,0 (2008-01-30) Matematyka
Program naprawczy z matematyki do realizacji w klasach kończących się egzaminem maturalnym. Podniesienie efektów kształcenia z matematyki - większa zdawalność uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.
Sprawdzian z religii dla klasy II gimnazjum (2008-01-30) Religia
Sprawdzian składa się z pięciu pytań otwartych, pięciu pytań zamkniętych i zadania na ocenę celującą. Test sprawdza znajomość m.in. tematów związanych z mszą świętą, Wielkim Postem, grzechem i biografiami świętych. ...
Bożonarodzeniowe zadania matematyczne 7 4,1 (2008-01-30) Matematyka
Publikacja zawiera kilka przykładowych zadań matematycznych, które rozwiązuję z uczniami na ostatniej lekcji matematyki przed świętami Bożego Narodzenia. Szczególnie podoba się uczniom zdanie 1, które rozwiązują w grupie. Mogą się ...
Sprawdzian wiadomości i umejętnoiści klasa I - matematyka 1 4,0 (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Jest to sprawdzian dla klasy I.