Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 218

Maria Skłodowska-Curie 3 5,0 (2012-01-02)
Prezentacja multimedialna przedstawiająca postać wybitnej polskiej uczonej - Marii Skłodowskiej-Curie.
Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów gimnazjum 3 2,5 (2008-03-28)
Konkurs biologiczno-chemiczny dla uczniów gimnazjum. Zakres materiału to z biologii: parki narodowe, higiena człowieka, ekologia i ochrona srodowiska oraz z chemii: kwasy, wodorotlenki, sole. Test jednokrotnego wyboru zawierający łacznie 50 ...
Substancje chemiczne - sprawdzian 6 4,8 (2009-10-26)
Sprawdzian całogodzinny z chemii działu I dla uczniów gimnazjum klasa I.
Właściwości i zastosowanie wodorotlenku wapnia 1 5,0 (2021-03-10)
Scenariusz ten można wykorzystać na lekcjach dotyczących wodorotlenku wapnia. W zależności od możliwości czasowych można zrealizować go w całości lub wybrane jego elementy. Opiera się on w dużej mierze na ...
Test z chemi dla klasy III gimnazjum 2 5,0 (2010-06-22)
Przekrojowy test z chemii organicznej, wraz z odpowiedziami dla klasy III gimnazjum.
Sprawdzian Wiadomości (wzory związków chemicznych, prawo stałości składu i zachowania masy, stechiometria). 2 5,0 (2016-10-28)
Sprawdzian wiadomości dla klasy I gimnazjum, obejmujący następujące zagadnienia: znaczenie wartościowości przy ustalaniu wzorów związków chemicznych, prawo stałości składu związku chemicznego, prawo zachowania masy, stechiometria i obliczenia stechiometryczne.
Podział węglowodorów, nazewnictwo, wzory - prezentacja multimedialna 6 4,7 (2008-05-13)
Prezentacja do wykorzystania na lekcji chemii. Przedstawia podział węglowodorów (ze względu na obecność wiązania: pojedyńczego, podwójnego i potrójnego), nazewnictwo, wzory.
Węgiel i jego związki - powtórzenie 2 5,0 (2008-04-07)
Przedstawiony scenariusz lekcji proponuje przeprowadzenie powtórzenia wiadomości o węglowodorach w formie quizu i przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjum.
Surowce energetyczne - referat 1 (2008-05-15)
Podstawowe informacje o surowcach energetycznych: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf i inne.
Promieniotwórczość - referat 3 2,0 (2008-05-15)
Nieporozumieniem jest sądzić, że promieniotwórczość jest czymś nowym w środowisku naturalnym. Istniało ono na długo przedtem, zanim pojawiła się rasa ludzka. Jest ono nieodłączną częścią środowiska. Prawie wszystko o promieniotwórczości.