Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

941-950 z 993

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w środowisku szkolnym 1 5,0 (2008-05-15)
Referat dla rodziców i nauczycieli na temat: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w środowisku szkolnym. (Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer-ADHD)
Program Koła Artystycznego (2008-05-15)
Celem programu jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych uczniów, jak również wykorzystywanie działalności twórczej dzieci jako skutecznego środka terapeutycznego przywracającego równowagę emocjonalną, kompensującego niedobory rozwojowe oraz ułatwiającego adaptację ...
Edukacja uczniów w zakresie zapobiegania różnym wypadkom oraz udzielania pierwszej pomocy w klasach nauczania zintegrowanego 2 5,0 (2008-05-13)
Program pt. „Edukacja uczniów w zakresie zapobiegania różnym wypadkom oraz udzielania pierwszej pomocy w klasach nauczania zintegrowanego" przeznaczony jest dla dzieci w klasach I-III SP, a szczególnie dla uczniów klsy ...
Kryteria oceniania zachowania uczniów klas I-III 1 5,0 (2008-05-12)
Propozycja ceniania uczniów z zachowania w klasach I-III.
Konspekt - Poznajemy jadalne części warzyw 3 2,3 (2008-05-12)
Konspekt zajęć przyrodniczych - Jadalne części warzyw - do wykorzystania na przyrodzie lub innych zajęciach.
Scenariusz ślubowania w klasie I 1 5,0 (2008-04-30)
Powyższy scenariusz można wykorzystać w pracy z dziećmi w klasie I. Piosenki zawarte w scenariuszu zaczerpnęłam z płyty wydawnictwa Nowa Era.
Warszawa - stolica Polski 6 4,7 (2008-04-25)
Slajdy pt. "Warszawa-stolica Polski" do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna w klasach nauczania zintegrowanego. Slajdy zawierają zarówno informacje o historii tego miasta, jak i krótkie informacje o najważniejszych zabytkach.
Zestaw ćwiczeń do zajęć wyrównawczych w klasie I. Wykorzystanie komputera do przygotowania kart pracy. 3 5,0 (2008-04-22)
Przedstawiam przykładowy zestaw ćwiczeń, który można wykorzystać podczas pracy na zajęciach wyrównawczych w klasie I. Karty pracy dla uczniów przygotowałam korzystając z komputera.
Projekt konspektów lekcji z języka angielskiego 2 5,0 (2008-04-22)
Jest to propozycja 10 zintegrowanych lekcji z języka angielskiego dla klasy III szkoły podstawowej dotycząca tematu związanego z podróżowaniem i planowaniem napisana w j. angielskim.
Terapia pedagogiczna w klasach początkowych (2008-04-21)
PRACA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:Terapia psychopedagogiczna w klasach początkowych Diagnozowanie psychopedagogiczne podstawą działań terapeutycznych Diagnoza psychologiczna Diagnoza pedagogiczna Zadania i rodzaje terapii Terapia psychologiczna Terapia pedagogiczna Konstrukcja programów terapii