Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

941-950 z 950

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 1 (2008-01-30)
1. Pojęcie twórczości. 2. Twórcza aktywność dzieci. 3. Warunki twórczej aktywności. 4. Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. 5. Przykłady metod i technik badających twórczą aktywność u uczniów.
Rozwój dziecięcej wyobraźni (2008-01-30)
Twórczość, kreatywność, inwencja, pomysłowość dziecka uwarunkowana jest funkcjonowaniem wszystkich procesów psychicznych. Zarówno procesów poznawczych jak i emocjonalno - motywacyjnych. Jednak szczególna rola w tym należy do wyobraźni, gdyż wyobrażenia to ...
Świetlicowe Andrzejki (2008-01-30)
Konspekt lekcji poświęcony jest uroczystościom Andrzejkowym w Świetlicy Szkolnej.
Test z edukacji przyrodniczej 2 5,0 (2008-01-30)
Test z działu "LAS" przeznaczony dla uczniów klasy III nauczania początkowego.
Ułatw dziecku życie z dysleksją 1 5,0 (2008-01-30)
"Bardzo wiele osób, które miały w dzieciństwie specyficzne trudności z pisaniem i czytaniem, ukończyło szkoły – nawet wyższe..."
Od króla do prezydenta - powtórzenie wiadomości 2 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz zajęć "Od króla do prezydenta" - napisany w formie pytań i odpowiedzi dotyczących edukacji historycznej, który można przeprowadzić w formie quizu.
Poznajemy swoją ojczyznę (2008-01-30)
Scenariusz zajęć doskonali umiejętności uczniów klasy III w zakresie posługiwania się mapą Polski. Uczniowie utrwalają kierunki geograficzne, nazwy miast, ważniejszych rzek Polski. Kształcą umiejętność samodzielnego pisania na określony temat. Utrwalają ...
Sprawdzian wiadomości i umiejętności klasa I - język polski (2008-01-30)
Jest to sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów klasy I z edukacji polonistycznej i matematycznej.
Wakacyjne rady (2008-01-30)
Zajęcie z uczniami klasy III utrwalające właściwe zachowanie się w czasie wakacji, podczas pobytu nad wodą, w lesie, na koloniach. Zajęcia mają również za zadanie utrwalenie umiejętności pisania opisu postaci ...
Sprawdzian wiadomości i umejętnoiści klasa I - matematyka 1 4,0 (2008-01-30)
Jest to sprawdzian dla klasy I.