Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

981-990 z 993

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci 1 (2008-01-30)
1. Pojęcie twórczości. 2. Twórcza aktywność dzieci. 3. Warunki twórczej aktywności. 4. Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. 5. Przykłady metod i technik badających twórczą aktywność u uczniów.
Teczka wychowawcy klasy 4 3,7 (2008-01-30)
Teczka wychowawcy klasy zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do pracy wychowawcy klasowego.
Osiągnięcia szkolne 1 5,0 (2008-01-30)
Uważam, że w literaturze pedagogicznej dużo mówi się o niepowodzeniach szkolnych ale na temat osiągnięć niewiele. Dlatego proponuję artykuł o osiągnięciach szkolnych dzieci.
Niepowodzenia szkolne i ich przyczyny 2 4,5 (2008-01-30)
Przedstawiam artykuł o tym, czym są niepowodzenia szkolne oraz jakie są przyczyny ( czynniki ), fazy ich powstania.
Ułatw dziecku życie z dysleksją 1 5,0 (2008-01-30)
"Bardzo wiele osób, które miały w dzieciństwie specyficzne trudności z pisaniem i czytaniem, ukończyło szkoły – nawet wyższe..."
Świetlicowe Andrzejki (2008-01-30)
Konspekt lekcji poświęcony jest uroczystościom Andrzejkowym w Świetlicy Szkolnej.
Od króla do prezydenta - powtórzenie wiadomości 2 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz zajęć "Od króla do prezydenta" - napisany w formie pytań i odpowiedzi dotyczących edukacji historycznej, który można przeprowadzić w formie quizu.
Sprawdzian wiadomości i umejętnoiści klasa I - matematyka 1 4,0 (2008-01-30)
Jest to sprawdzian dla klasy I.
Poznajemy swoją ojczyznę (2008-01-30)
Scenariusz zajęć doskonali umiejętności uczniów klasy III w zakresie posługiwania się mapą Polski. Uczniowie utrwalają kierunki geograficzne, nazwy miast, ważniejszych rzek Polski. Kształcą umiejętność samodzielnego pisania na określony temat. Utrwalają ...
Test z edukacji przyrodniczej 2 5,0 (2008-01-30)
Test z działu "LAS" przeznaczony dla uczniów klasy III nauczania początkowego.