Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13841-13850 z 14584

Pieniądze - test próbny dla klasy szóstej wraz z kartoteką 1 5,0 (2008-04-21) Język polski
Test próbny dla klasy szóstej opracowany według standardów wymagań oraz kartoteka do testu.
Konkurs "What do you know about the United Kingdom?" (2008-04-21) Języki obce
Szkolny konkurs wiedzy o Zjednoczonym Królestwie. Można go przeprowadzić jednorazowo lub może trwać w ciągu roku szkolnego. Zawiera pytania z historii, kultury, polityki, literatury. Wskazane jest podanie uczniom źródeł, z ...
Widok z gór - scenariusz lekcji (2008-04-21) Inne
Moje refleksje nt. Oceniania Kształtującego i scenariusz lekcji dla kl.V szkoły podstawowej: "Widok z gór" z zastosowaniem wszystkich elementów Oceniania Kształtującego.
Scenariusz montażu poetycko - muzycznego z okazji walentynek pt.: "Walentynkowe refleksje o miłości" (2008-04-21) Inne
Scenariusz montażu poetycko - muzycznego z okazji walentynek pt.: "Walentynkowe refleksje o miłości".
Scenariusz audycji radiowej z okazji III rocznicy śmierci Jana Pawła II (2008-04-21) Inne
Audycja z okazji III rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Scenariusz audycji radiowej z okazji Dnia Papieskiego (2008-04-21) Inne
Scenariusz audycji radiowej z okazji VII Dnia Papieskiego.
Scenariusz audycji radiowej z okazji Dnia Edukacji (2008-04-21) Inne
Scenariusz audycji radiowej z okazji Dnia Edukacji. Szkolne impresje: - scenariusz audycji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Regulamin konkursu "Najlepszy prezenter telewizyjny" 1 1,0 (2008-04-21) Język polski
Konkurs języka polskiego dla uczniów kl. V 2007. "Najlepszy prezenter telewizyjny?" Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie języka ojczystego poprzez zachęcenie ich do redagowania wypowiedzi dziennikarskiej i ...
Scenariusz audycji radiowej z okazji 1 XI pt. "Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna" (2008-04-21) Inne
Scenariusz audycji radiowej z okazji 1 XI pt."Nie bądź pewny, że masz czas, bo pewność niepewna".
Negocjacje jako jedna z form komunikowania się (2008-04-21) Awans zawodowy
Praca dyplomowa z Podyplomowych studiów Zarządzania w Oświacie "Negocjacje jako jedna z form komunikowania się".