Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13861-13870 z 14584

Kierowanie własnym postępowaniem (2008-04-21) Psychologia
Prezentacja wykonana w programie PowerPoint dotycząca rozwiązywania problemów osobistych i umiejętności zmierzenia się z nimi. Może zostać wykorzystana na lekcjach wychowawczych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Nikotyna albo ty 1 1,0 (2008-04-21) Profilaktyka uzależnień
Prezentacja multimedialna ukazująca negatywne skutki palenia.
Program ekologiczny - Wsłuchując się w bicie serca natury (2008-04-21) Zajęcia pozaszkolne
Jest to program ekologiczny realizowany w Zespole Szkół Specjalnych przy WCP "Kubalonka" podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Uwzględnia on treści z zakresu myśliwstwa i łowiectwa.
Kleidung - polsko-niemiecki słowniczek tematyczny 1 5,0 (2008-04-21) Języki obce
Zestawienie słówek związanych z odzieżą w języku polskim i niemieckim. Zawiera m.in. nazwy części garderoby, nazwy tkanin, cechy charakterystyczne ubrań.
Jesień nie musi być smutna (2008-04-21) Szkolnictwo specjalne
Jest to jeden ze scenariuszy przybliżający niepełnosprawnym intelektualnie wychowankom pory roku. Zajęcia prowadzone są z całą społecznością internacką z podziałem na grupy wychowawcze.
Sprawdzian ze słowotwórstwa w gimnazjum 3 1,7 (2008-04-21) Język polski
Sprawdzian można przeprowadzić w dowolnej klasie gimnazjum po omówieniu zagadnień ze słowotwórstwa.
Biblia - dzieło nieśmiertelne - sprawdzian 1 1,0 (2008-04-21) Język polski
Sprawdzian obejmuje materiał z Biblii w gimnazjum. Może być przeprowadzony wśród uczniów klas III jako powtórka przed egzaminem.
Terapia pedagogiczna w klasach początkowych (2008-04-21) Nauczanie początkowe
PRACA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:Terapia psychopedagogiczna w klasach początkowych Diagnozowanie psychopedagogiczne podstawą działań terapeutycznych Diagnoza psychologiczna Diagnoza pedagogiczna Zadania i rodzaje terapii Terapia psychologiczna Terapia pedagogiczna Konstrukcja programów terapii
Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi 2 5,0 (2008-04-21) Nauczanie początkowe
Program zajęć socjoterapeutycznych opracowałam z myślą o uczniach w młodszym wieku szkolnym, mających problemy z adaptacją w grupie i nawiązywaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami. Szczególny nacisk położyłam na kształtowanie osobowości ...
Jan Kochanowski i jego epoka - sprawdzian 2 3,0 (2008-04-21) Język polski
Sprawdzian przeznaczony jest dla uczniów klasy III gimnazjum jako powtórka przed egzaminem. Obejmuje podstawowe wiadomości o renesansie oraz twórczości Jana Kochanowskiego.