Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13881-13890 z 13932

Szkolna liga halowa w piłce nożnej (2008-01-30) Awans zawodowy
Dokumentacja ma służyć nauczycielom i animatorom sportu do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek ligowych, turniejów szkolnych, osiedlowych w piłce nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Plan rozwoju zawodowego 1 4,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Improving reading skills - The role of the Teacher in helping readers (2008-01-30) Języki obce
Artykuł dotyczy roli nauczyciela w pomaganiu uczniom w rozwijaniu umięjętności językowej: czytanie w języku angielskim.
Bożonarodzeniowe zadania matematyczne 7 4,1 (2008-01-30) Matematyka
Publikacja zawiera kilka przykładowych zadań matematycznych, które rozwiązuję z uczniami na ostatniej lekcji matematyki przed świętami Bożego Narodzenia. Szczególnie podoba się uczniom zdanie 1, które rozwiązują w grupie. Mogą się ...
Plan pracy wychowawczej 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Plan pracy wychowawczej w klasie IV szkoły podstawowej.
Ankieta I klasa (koniec roku) 1 4,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Ankieta ma na celu ocenę trafności wyboru typu klasy szkoły ponadgimnazjalnej i podsumowanie klasy I.
"Baśnie" - Hans Christian Andersen 6 5,0 (2008-01-30) Biblioteki szkolne
Scenariusz konkursu czytelniczego adresowanego do uczniów klas III - IV. Konkurs ma służyć rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych wśród uczniów poprzez wykorzystanie twórczości i elementów biografii Andersena.
Konspekty lekcji języka polskiego w klasie IV (2008-01-30) Język polski
Cykl lekcji w klasie IV poświęcony baśniom: "Królowa pszczół", "Brzydkie kaczątko", "Fujarka".
Projekt do realizacji programu prozdrowotnego (2008-01-30) Awans zawodowy
BIEG PO ZDROWIE Projekt zrealizowany przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
Sprawdzian wiadomości i umejętnoiści klasa I - matematyka 1 4,0 (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Jest to sprawdzian dla klasy I.