Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

13941-13950 z 14644

Zadziwił świat (2008-04-17) Religia
Scenariusz przedstawia postać Franciszka z Asyżu, świętego, który swoją prostotą, radością i wielką pasją naśladowania Chrystusa zadziwił świat. Święty ten został ogłoszony patronem ekologów ponieważ odznaczał się szczególnym umiłowaniem i ...
Dyktando 3 3,7 (2008-04-17) Język polski
Publikacja zawiera dyktanda z lukami z zakresu pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h.
Sprawdzian ze znajomości lektur 7 4,3 (2008-04-17) Język polski
Publikacja zawiera testy ze znajomości lektury "W pustyni i w puszczy" oraz "Chłopcy z Placu Broni".
Program kółka czytelniczego w kl. III 1 5,0 (2008-04-17) Nauczanie początkowe
Jest to program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. III szkoły podstawowej.
Gazetka szkolna redagowana w ramach projektu "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" Park Jurajski - era dinozaurów 1 (2008-04-17) Historia
Gazetka szkolna redagowana w ramach projektu „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” przez uczniów koła historycznego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze. Opiekun zespołu: Monika Roman.
Prezentacja multimedialna o Mikołaju Dzierzgowskim (2008-04-17) Historia
Prezentacja opracowana w programie power point zawiera wiadomości na temat życia i działalności Mikłaja Dzierzgowskiego - prymasa Polski rodem z Pawłowa.
Konspekt z lekcji języka angielskiego w klasie VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze (2008-04-17) Języki obce
Publikacja zawiera konspekt lekcji z języka angielskiego przeprowadzonej w klasie VI w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze.
Scenariusz zajęcia dla dzieci 5-letnich (2008-04-15) Awans zawodowy
Scenariusz przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich do hospitacji diagnozującej. Służy do zbadania umiejętności wiązania sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem na podstawie utworów literackich o wymowie moralno-etycznej.
Stosunek rodzeństwa i szkoły do dzieci niepełnosprawnych (2008-04-15) Awans zawodowy
Publikacja opisuje stosunek rodzeństwa i szkoły do dzieci niepełnosprawnych.
Akceptacja niepełnosprawnego dziecka przez rodzinę (2008-04-15) Awans zawodowy
Publikacja przedstawia opis postaw rodziców i rodziny wobec niepełnosprawnego dziecka.