Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 227

Miesięczny plan pracy na październik 1 (2009-09-21)
Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na miesiąc październik. Grupa IV
Motywowanie uczniów do nauki szkolnej (2011-05-09)
Najważniejsze informacje, metody dotyczące motywowania uczniów do nauki szkolnej opracowane na podstawie własnych doświadczeń, odbytego kursu i wybranej literatury.
Praca terapeutyczna z uczniem dyslektycznym (2011-05-02)
Artykuł zawiera informacje dotyczące pracy nauczyciela z uczniem, tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni, ogólne zasady pracy ucznia w domu, dekalog dla rodziców, przykład programu do nauki ortografii.
Patologia zabawy (2011-07-04)
Zabawa i jej zagożenia.
Miesięczny plan pracy na grudzień (2009-09-21)
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci 6-letnich. GRUDZIEŃ 2008
Karta indywidualnych potrzeb ucznia dyslektycznego (2012-06-29)
KIPU - Karta indywidualnych potrzeb ucznia dyslektycznego.
Przegląd literatury, czym jest dysleksja? (2012-11-05)
Dysleksja - obraz i przyczyny trudności w nauce.
Jak efektywnie (i efektownie) uczyć języka obcego 1 (2008-06-30)
Kilka osobistych myśli, które mogą pomóc nauczycielom języków obcych w podniesieniu efektywności w swojej pracy.
Projektanci edukacji zdalnej "Nauczyciel w koronie" (2020-11-15)
Esej wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczna w Chełmie.
Rola gier i zabaw dydaktycznych w podnoszeniu efektów kształcenia uczniów w edukacji wczesnoszkolnej (2010-03-01)
Rola gier i zabaw dydaktycznych w podnoszeniu efektów kształcenia uczniów w edukacji wczesnoszkolnej.