Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 216

Kontrakt między uczniem a nauczycielem 3 4,7 (2008-05-05)
Artykuł zawiera szczegółowy kontrakt zawierany między nauczycielem (dowolnego przedmiotu) a uczniem na początku każdego roku szkolnego. Zawarcie takiej umowy gwarantuje czytelne zasady współpracy oraz przyjemność wynikającą z obiektywizmu oceniania.
Ewaluacja - co o niej należy wiedzieć? 2 (2008-07-02)
Artykuł zawiera podstawowe informacje o ewaluacji przydatne dla tych, którzy chcą ten proces poznać.
Karta indywidualnych potrzeb ucznia dyslektycznego (2012-06-29)
KIPU - Karta indywidualnych potrzeb ucznia dyslektycznego.
Jak pomóc dziecku w rozwiązywaniu zadań z matematyki? (2010-12-13)
Głównym celem nauczyciela w rozwiązywaniu zadań jest pomaganie uczniom. Ten cel nie jest łatwy. Artykuł ten pokazuje jak nauczyciel może i jak powinien pomóc dziecku mającemu trudności w rozwiązywaniu zadań ...
Praca z uczniem zdolnym 2 5,0 (2008-01-30)
Artykuł dotyczy metod i form pracy z uczniem zdolnym.
Jak mobilizować dziecko do nauki? 6 4,3 (2010-04-06)
Każde dziecko ma wrodzone pragnienie zdobywania wiedzy. Zazwyczaj dzieci idą do przedszkola podekscytowane. Cieszą się, że nauczą się czytać i pisać, że będą poznawać świat. Jednak już w szkole średniej, ...
Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? - referat 4 5,0 (2010-05-10)
"Jednym z wielu problemów, z którymi muszą poradzić sobie młodzi nauczyciele jest problem zachowania ładu w klasie. Jak się dość często okazuje, ta kwestia nie dotyczy tylko nauczycieli rozpoczynających pracę, ...
Badanie socjometryczne (2008-04-28)
Jest to przykład jak zbadać relacje interpersonalne w waszej klasie. Wyniki są bardzo wiarygodne i pozwalają zaplanować pracę wychowawczą.
Plan Pracy Wychowawczej 1 4,0 (2008-10-29)
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY V zawiera uroczystości związane z życiem klasy, spotkania z rodzicami, wycieczki klasowe oraz prace podejmowane przez klasę na rzecz szkoły, klasy, środowiska.
Tematyka godzin wychowawczych dla kl. 4 szkoły podstawowej 2 5,0 (2015-06-07)
Roczny plan tematki godzin wychowawczych dla klasy 4 szkoły podstawowej.