Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 227

Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela - prezentacja w PowerPoint 2 5,0 (2008-05-19)
Wykorzystanie komputera i programów komputerowych w pracy dydaktycznej komputera. Krótkie omówienie kilku programów do wykorzystania w szkole podstawowej.
Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową? - rady dla nauczycieli i rodziców 2 5,0 (2010-05-18)
Jest to referat przeznaczony na szkolenie rady pedagogicznej z materiałami do wykorzystania również na spotkaniach z rodzicami.
Sens i bezsens pracy domowej 2 5,0 (2010-06-01)
Publikacja stanowi rozważania i analizę nad sensownością zadanwania prac domowych oraz możliwościami i proponowanymi działaniami mającymi na celu sprawnienie procesu wykonywania obowiązku odrabiania zadawanej w szkole pracy domowej.
Program Rozwoju Szkoły - szansa dla uczniów 1 5,0 (2008-01-30)
Program rozwoju szkoły nastawiony jest na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów dzięki wspólnej pracy nauczycieli i pomocy P.P.P.oraz innych instytucji. Chcąc zwiększyć szanse edukacyjne i życiowe naszych uczniów postawiliśmy ...
Gamifikacja, czyli łączenie przyjemnego z pożytecznym 2 5,0 (2013-09-23)
Artykuł poświęcono kwestii szeroko pojętej gamifikacji, która jest jedną z najnowszych tendencji w nauczaniu na wszystkich szczeblach edukacji. Opracowanie: Anna Maria Janiak, Ewelina Juszko, Kinga Karwacka.
Metoda Marii Montessori - pokaz slajdów 2 5,0 (2010-03-09)
Jedna z metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, przynosi również efekty w pracy z dziećmi zdrowymi.
Plan pracy wychowawczej dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej 1 5,0 (2010-06-01)
Plan pracy wychowawczej dla klasy I.
Wiejski nauczyciel w stolicy 1 5,0 (2009-04-14)
Tekst mówi o kilku wybranych elementach programu oceniania kształtującego, z którymi pracuję na lekcjach języka polskiego w klasie I i II gimanzjum.
Praca z uczniem zdolnym 2 5,0 (2008-01-30)
Artykuł dotyczy metod i form pracy z uczniem zdolnym.
Wycieczka szkolna 1 5,0 (2008-01-30)
Wycieczka szkolna jest swoistą formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełni ona wiele bardzo cennych funkcji. Przynosi jednak oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy jest dobrze przygotowana i przeprowadzona. Wychodząc naprzeciw nauczycielom szczególnie tym, ...