Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1641-1650 z 1650

Weihnachten. Wir singen Weihnachtslieder (2008-01-30)
Scenariusz lekcji realioznawczej języka niemieckiego do wykorzystania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Temat: Weihnachten. Wir singen Weihnachtslieder. Typ szkoły: gimnazjum
Austria - Kraina gór i muzyki 3 5,0 (2008-01-30)
Test realioznawczy w języku polskim o Austrii, znakomicie sprawdzający wiedzę uczniów w klasie pierwszej gimnazjum.
Scenariusz lekcji języka niemieckigo: Tiere - rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt 3 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji języka niemieckiego: Tiere - rozszerzenie słownictwa. Niedawno przeprowadziłam ten temat w klasie 1 gimnazjum. Ucziowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, dlatego też przesyłam Państwu scenariusz tej leckji.
Die Rolle der literarischen Texte und ihre Verwendung im Fremdsprachenunterricht (2008-01-30)
Nauka języka obcego to nie tylko wiedza podręcznikowa. Dużą frajdę nauczycielom i uczniom może sprawić rozszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych na bazie tekstu literackiego. O tym mówi mój tekst.
Przykładowy arkusz hospitacyjny - gry i zabawy w języku angielskim 1 5,0 (2008-01-30)
Arkusz pomoże nauczycielom przygotować się do hospitacji - typ lekcji: powtórzeniowo - utrwalający.
Postać św. Marcina 1 5,0 (2008-01-30)
Krótki opis postaci św. Marcina i tradycji z nim związanych. W nawiązaniu do tradycji niemieckich, obchodzonych 11 listopada.
Inscenizacja "Krippenspiel". Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 2 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - tradycje bożonarodzeniowe w inscenizacji "Krippenspiel".
Improving reading skills - The role of the Teacher in helping readers (2008-01-30)
Artykuł dotyczy roli nauczyciela w pomaganiu uczniom w rozwijaniu umięjętności językowej: czytanie w języku angielskim.
Die Kinderbucher im FSU (2008-01-30)
Uczniowie niechętnie czytają??? A może proponowane im teksty nie są dostatecznie ciekawe? Wypróbowałam z moimi uczniami książeczkę Janoscha "Oh, wie schon ist Panama". Bardzo im się podobała.
Testy powórzeniowe do podręcznika "Wir do kl. IV" 3 5,0 (2008-01-30)
Testy powórzeniowe do modułu 1 i 2 podrecznika WIR dla klasy IV. Testy podzielone na zagadnienia gramatyczne i leksykalne. Otrzymane punkty (max. 80) łatwo przelicza się wg skali staninowej.