Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1741-1750 z 1755

Metoda - Podążaj za dzieckiem - realizowana w Mrowiskach 1 (2008-01-30)
Artykuł opisuje autorską metodę nauczania języka angielskiego w najmłodszych grupach wiekowych.
English Speaking Countries - konkurs da gimnazjum 5 4,4 (2008-01-30)
I etap konkursu międzygimnazjalnego dla gimnazjum o kulturze krajów anglosaskich opracowany na podstawie prezentacji multimedilnych przygotowanych przez nauczycieli oraz uczniów Gimnazjum nr 5 w Zamościu.
Relationship between L1 and L2 listening skills (2008-01-30)
Praca została napisana na seminarium metodyczne i opisuje pływ L1 na L2 pod kątem listening comprehension.
Important places in the UK 7 4,0 (2008-01-30)
Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point do wykorzystania na lekcji z elementami kultury krajów anglosaskich. Temat: "Important places in the UK".
Konspekt lekcji: Halloween 1 5,0 (2008-01-30)
Jest to szczegółowy konspekt lekcji o Halloween, przeznaczony dla uczniów szkoły średniej. Na wstępie zostaje przedstawiona krótka geneza Halloween, a następnie symbole Halloween'owe w postaci legendy o Jacku i zabawna ...
Konspekt lekcji języka angielskiego (2008-01-30)
Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy I gimnazjum korzystajacej z podręcznika Adventures starter. Temat lekcji Traffic and transport.
Scenariusz lekcji języka niemieckigo: Tiere - rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt 3 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji języka niemieckiego: Tiere - rozszerzenie słownictwa. Niedawno przeprowadziłam ten temat w klasie 1 gimnazjum. Ucziowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, dlatego też przesyłam Państwu scenariusz tej leckji.
Testy powórzeniowe do podręcznika "Wir do kl. IV" 3 5,0 (2008-01-30)
Testy powórzeniowe do modułu 1 i 2 podrecznika WIR dla klasy IV. Testy podzielone na zagadnienia gramatyczne i leksykalne. Otrzymane punkty (max. 80) łatwo przelicza się wg skali staninowej.
Die Rolle der literarischen Texte und ihre Verwendung im Fremdsprachenunterricht (2008-01-30)
Nauka języka obcego to nie tylko wiedza podręcznikowa. Dużą frajdę nauczycielom i uczniom może sprawić rozszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych na bazie tekstu literackiego. O tym mówi mój tekst.
Austria - Kraina gór i muzyki 3 5,0 (2008-01-30)
Test realioznawczy w języku polskim o Austrii, znakomicie sprawdzający wiedzę uczniów w klasie pierwszej gimnazjum.