Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 1046

Obliczanie najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym (2020-05-26)
Scenariusz wraz z przygotowanym przeze mnie apletem w programie GeoGebra, który pozwala uczniom odkryć zasadę wyznaczania najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
Miejsca zerowe funkcji kwadratowej (2020-05-26)
Konspekt zajęć z matematyki dotyczący wyznaczania miejsc zerowych funkcji kwadratowej. Lekcja wprowadzająca - pierwsza z trzech lekcji dot. miejsc zerowych i wzoru funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej. Uczniowie poznają warunki ...
Funkcje trygonometryczne liceum, klasa 1, poziom rozszerzony (2020-05-25)
Przedstawiam prezentację dotyczącą funkcji trygonometrycznych w klasie pierwszej liceum na poziomie rozszerzonym.
Konspekt lekcji matematyki w klasie 7 - Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. (2020-05-20)
Konspekt lekcji
Konspekt lekcji matematyki w klasie 7 - Wielokąty foremne. (2020-05-20)
Temat: Wielokąty foremne.
Konspekt lekcji matematyki w klasie 7 - Procenty w zadaniach tekstowych. (2020-05-20)
Temat: Procenty w zadaniach tekstowych.
Konspekt lekcji matematyki w klasie 7 - Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne. (2020-05-20)
Temat: Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne.
Konspekt lekcji matematyki w klasie 5 - dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. (2020-05-20)
Konspekt lekcji
Konspekt lekcji matematyki w klasie 5 - Rozwiązywanie zadań tekstowych. (2020-05-20)
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych
Konspekt lekcji matematyki w klasie 5 - Mnożenie ułamków dziesiętnych. (2020-05-20)
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych