Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 1019

Potęgi o tych samych podstawach. (2019-05-14)
Scenariusz lekcji o potęgach w klasie 7 z wykorzystaniem oceniania kształtujacego.
Program pracy z uczniem zdolnym w zakresie matematyki. 1 5,0 (2019-05-09)
Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie obejmuje klasy IV – VIII szkoły podstawowej. Przewidziany jest on do realizacji w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki oraz na dodatkowych zajęciach organizowanych ...
Realizacja projektu - podział zadań w grupie realizującej projekt. (2019-05-05)
Gotowa do wydruku tabelka podziału zadań w grupie realizującej projekt.
Realizacja projektu - arkusz samooceny ucznia i oceny pozostałych członków grupy. (2019-05-05)
Gotowy do wydruku arkusz samooceny pracy ucznia przy realizacji projektu wraz z oceną pracy pozostałych członków grupy.
Projekty międzyprzedmiotowe (przedmiot główny - matematyka). (2019-05-05)
Propozycje projektów międzyprzedmiotowych do wykorzystania przez nauczyciela matematyki we współpracy z nauczycielami innych przedmiotów w klasach 4-8 szkoły podstawowej.
Figury symetryczne względem osi układu współrzędnych. (2019-05-04)
Prezentacja przedstawiająca punkty i figury geometryczne względem osi układu współrzędnych
Czworokąty - podsumowanie wiadomości. (2019-04-30)
Scenariusz lekcji podsumowującej wiedzę i umiejętności ucznia dotyczące własności czworokątów, obliczania pól i obwodów.
Matematyka dla każdego. (2019-04-26)
Program innowacji pedagogicznej, w postaci zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klasy piątej integracyjnej z wykorzystaniem lapbooków opracowywanych z użyciem pojęć matematycznych w języku polskim i angielskim.
Program zajęć "Ciekawa matematyka" w klasie IV. (2019-04-26)
Program zajęć dodatkowych dla klas 4 - kółko matematyczne "Ciekawa matematyka". Treści wykraczają poza podstawę programową, służą rozwijaniu zainteresowań matematycznych i poszerzeniu wiedzy.
Test czujności - liczby mieszane klasa IV. 1 5,0 (2019-04-25)
Dokument zawiera 21 karteczek do testu czujności dotyczącego liczb mieszanych w klasie IV. Narzędzie przydatne do powtórek, aktywizujące całą klasę