Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 1019

Wykreślanka matematyczna - powtórzenie wiadomości - od klasy 4 SP (2019-05-26)
Wykreślanka do wykorzystania podczas powtórzenia wiadomości w klasie 4 lub starszej. Słowa do odnalezienia: suma, kwadrat, iloraz, różnica, iloczyn, sześcian, kilogram, kwadrans, decymetr.
Krzyżówka matematyczna - podstawowe wiadomości o działaniach - od kl.4 (2019-05-26)
Krzyżówka sprawdzająca podstawowe wiadomości o działaniach do zastosowania od klasy 4 SP. Rozwiązanie: Poziomo: 4. odjemna, 6. różnica, 7. czynniki, 9. dzielnik, 10. iloraz Pionowo: 1. suma, 2. iloczyn, 3. ...
Krzyżówki matematyczna - wielokąty - klasa 5 (2019-05-26)
Krzyżówka matematyczna sprawdzające wiadomości o wielokątach na poziom klasy 5. Hasło krzyżówki: wielokąt Rozwiązanie: 1. kwadrat 2. pięciokąt 3. trapez 4. równoległobok 5. romb 6. bok 7. trójkąt 8. prostokąt
Scenariusz lekcji matematyki w klasie 8. (2019-05-23)
Utrwalenie wiadomości o polu i obwodzie koła.
Konspekt lekcji matematyki w kl IV - Dodawanie ułamków dziesiętnych. (2019-05-20)
Uczniowie dodają ułamki dziesiętne sposobem pisemnym
Działania na ułamkach. 1 5,0 (2019-05-19)
Materiał ćwiczeniowy do wykorzystania na zajęciach powtórzeniowych
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych. (2019-05-19)
Konspekt lekcji ćwiczeniowej z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych dla klasy 6 Szkoły Podstawowej
Wyrażenia algebraiczne. (2019-05-19)
Konspekt powtórzeniowej lekcji matematyki o wyrażeniach algebraicznych dla uczniów klasy 6 Szkoły Podstawowej
Karta pracy. (2019-05-18)
Karta pracy na podsumowanie zagadnienia - twierdzenie Pitagorasa
Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo zdarzeń. - konspekt. (2019-05-18)
Konspekt lekcji matematyki w gimnazjum lub VIII klasie dotyczący zdarzeń losowych wraz z kartą zadań i rozwiązaniami.