Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

321-330 z 349

Wymagania edukacyjne dla kucharza małej gastronomii 2 5,0 (2009-02-03)
Publikacja zawiera wymagania edukacyjne dla kucharza małej gastronomii, oraz propozycje realizacji podstawy programowej i standardu egzaminacyjnego z uwzględnieniem przedmiotów, na których będą realizowane i cyklu kształcenia.
Scenariusz lekcji: Amortyzacja - rozwiązywanie zadań (2009-02-02)
Scenariusz lekcji zawiera szczegółowo opracowany plan według którego można przeprowadzić lekcję dotyczącą obliczania amortyzacji. Dodatkowo załączono propozycję kartkówki którą można wykorzystać jako sprawdzian opanowania materiału z amortyzacji.
Charakterystyka rodziny pszczelej 1 5,0 (2009-01-12)
W programie power point została opisana rodzina pszczela. Do każdego opisu dołączono zdjęcie. Rodzina pszczela składa się z matki trutnia których zadaniem jest utrzymanie gatunku. Pszczoły robotnice odpowiedzialne są za ...
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów (2008-12-08)
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów. Temat lekcji: Zasady ewidencji na kontach wynikowych.
Zasady ewidencji na kontach bilansowych - scenariusz lekcji (2008-12-03)
Scenariusz lekcji z przedmiotu Podstawy rachunkowości i finansów. Zasady ewidencji na kontach bilansowych.
Banki i bankowość (2008-10-22)
Banki i bankowość.
Kkomunikacja interpersonslna (2008-10-22)
Kkomunikacja interpersonslna.
Plan wynikowy "Marketing w gastronomii" 1 1,0 (2008-10-14)
Plan wynikowy z przedmiotu marketing w gastronomii dla klasy czwartej technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.
Praca i bezrobocie (2008-08-21)
WYKŁAD: Rynek pracy i bezrobocie.
Co to jest przedsiębiorstwo 1 2,0 (2008-08-21)
WYKŁAD: Przedsiębiorstwo.