Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 883

Wielkanocna niespodzianka (2020-05-31)
Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich. Poszerzanie wiadomości dzieci o zwyczajach i obrzędach świątecznych,prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania, wyciągania wniosków, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
Wróżby andrzejkowe w przedszkolu (2020-05-31)
Scenariusz zajęć dla dzieci 4-letnich.
Morska przygoda- Ahoj, marynarze! (2020-05-31)
Konspekt zajęcia dla dzieci 4-letnich. Rozwijanie wyobraźni i współpracy w małych zespołach.
Scenariusz uroczystości odzyskania przez Polskę Niepodległosci (2020-05-28)
Scenariusz napisany dla grupy dzieci 5-6 letnich na uroczystość z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na wiosennej łące - zabawy dydaktyczne i badawcze (2020-05-28)
Jest to scenariusz zajęć przyrodniczych dla dzieci 4-5 letnich
Wielkie przygody małej kropelki wody- zabawy badawcze (2020-05-28)
Jest to scenariusz zajęć przyrodniczych w grupie dzieci 4-5 letnich
Program promujące zdrowie Zdrowo i sportowo (2020-05-22)
Program zakłada przede wszystkim zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań, wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.
Program zajęć komputerowych dla grupy zerowej „Zabawa z myszką” 1 5,0 (2020-05-21)
Program powstał w związku z dużym znaczeniem mediów w dzisiejszym świecie, trzeba iść bowiem z duchem czasu. Możliwość kontaktu z tym urządzeniem jest dla dzieci wyzwaniem, które chętnie podejmują, a ...
Program Edukacyjny "Zdrowie na talerzu" (2020-05-20)
Program edukacyjny promocji zdrowia „Zdrowie na talerzu”, powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych.
"Kim zostanę.. gdy dorosnę..??"- program preorientacji zawodowej w przedszkolu (2020-05-12)
Program autorski z zakresu preorientacji zawodowej w przedszkolu