Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 823

Akademia Małego Twórcy (2019-06-28)
Propozycja innowacji w przedszkolu w klimacie - ocalić od zapomnienia. Program zakładania spotkania najmłodszych ze sztuką ludową w ciekawych jej odsłonach.
Karta zgłoszenia uczestnika konkursu recytatorskiego (2019-06-21)
Karta zgłoszenia uczestnika - wymagane dane.
Regulamin konkursu recytatorskiego w przedszkolu (2019-06-21)
Regulamin konkursu recytatorskiego "Maria Konopnicka - dzieciom". Zasady udziału, kryteria oceny.
Rola książki w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. (2019-06-21)
Rola książki w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w rozwoju dziecka. To czas kształtowania się jego nawyków, w tym również czytelniczych. Kształtowanie ...
Innowacyjne metody pracy z dziećmi w przedszkolu (2019-06-19)
Innowacyjne metody pracy dydaktyczno- wychowawczej wspomagające rozwój dziecka w przedszkolu
Scenariusz Kolorowe pisanki. (2019-06-18)
Cel ogólny: - Bogacenie wiedzy dzieci o zwyczajach Świąt Wielkanocnych.
Zabawy muzyczno-ruchowe z kołem. (2019-06-18)
Cel ogólny: - doskonalenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej
Miejsce i znaczenie zabawy w procesie edukacyjnym dzieci przedszkolnych i w wieku młodszym szkolnym w świetle własnych badań. (2019-06-16)
Celem badania było ukazanie opinii nauczycieli nt. roli zabaw w procesie kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
Balik karnawałowy. (2019-06-09)
Scenariusz zabawy karnawałowej zorganizowanej w oddziale przedszkolnym dla dzieci 5 i 6-letnich.
Przedszkolaki poznają zawody. (2019-06-08)
Konspekt zajęć z elementami głośnego czytania dla dzieci w wieku 5-6 lat.