Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 1068

Scenariusz "Wszystko rośnie". 4-latki (2023-03-26)
Wsparcie całościowe rozwoju dziecka.
Krakowiaczek Ci ja młody, znam tradycji tyle, co smok wypił wody (2023-03-21)
Uświadomienie dzieciom istnienia różnorodnych tradycji, obyczajów i legend związanych z Krakowem.
Charakterystyka rozwoju psychofizycznego i muzycznego dziecka w wieku przedszkolnym i jego wpływ na ogólny rozwój dziecka (2023-03-20)
Referat może być przedstawiony w naradach szkoleniowych bądź wewnętrznego doskonalenia. Może posłużyć również jako referat w formie pedagogizacji dla rodziców. Opisuje rozwój psychofizyczny i muzyczny i jego wpływ na całościowy ...
Konspekt zajęć „Przeliczamy zwierzęta w gospodarstwie wiejskim” (2023-03-19)
Zajęcia przeznaczone dla dzieci 5,6 - letnich.
Zabawy rozwijające inteligencję lingwistyczną dla dzieci przedszkolnych (2023-03-19)
Zabawy rozwijające inteligencję lingwistyczną dla dzieci przedszkolnych - przykłady/warsztaty.
Zabawy kształtujące odporność emocjonalną w przedszkolu (2023-03-19)
Referat.
Co wiemy o wodzie? (2023-03-19)
Co wiemy o wodzie? Zajęcia przyrodniczo - badawcze. Grupa 4/5-latków.
Jesteśmy Polakami (2023-03-19)
„Jesteśmy Polakami” - zajęcia rozwijające umiejętność z zakresu mowy i myślenia oraz tworzenia dzieciom warunków do rozwijania poczucia tożsamości narodowej. Grupa dzieci 3 i 4-letnich.
Dbam o swój kraj i segreguję śmieci (2023-03-19)
Cele główne : - kształtowanie umiejętności dzieci w posługiwaniu się myśleniem, - tworzenia dzieciom warunków do poznawania przyczyn skażenia środowiska przyrodniczego oraz sposobów zapobiegania jego degradacji, - kształtowanie proekologicznych nawyków ...
Scenariusz zajęć w przedszkolu „Nasza Wisła” (2023-03-19)
Scenariusz zajęć dydaktycznych – gr. 4,5 latki.