Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

16291-16300 z 16376

Czytanie ze zrozumieniem - test z działu magnetyzm 8 4,0 (2008-01-30) Fizyka
Test jest przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum.
Dyplom - konkurs plastyczny (2008-01-30) Awans zawodowy
Projekt dyplomu dla laureatów konkursu plastycznego.
Sprawdzian z religii nr 2 - klasa III gimnazjum 2 3,5 (2008-01-30) Religia
Sprawdzian obejmuje zakres materiału klasy III gimnazjum z religii. Test sporządzony jest w dwóch wersjach (A i B), do każdej dołączone są odpowiedzi oraz proponowana skala oceniania. Przewidywany czas na ...
Ochrona i zabezpieczenie komputera 2 5,0 (2008-01-30) Informatyka
Konspekt lekcji przeznaczony dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego (pracującego w gimnazjum) ubiegajacego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Kółko przyrodnicze 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Program "Kółko przyrodnicze" jest programem zajęć pozalekcyjnych dla klasy VI. Na zajęciach Kółka przyrodniczego uczniowie naszej szkoły będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony ...
Poznajemy swoją ojczyznę (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Scenariusz zajęć doskonali umiejętności uczniów klasy III w zakresie posługiwania się mapą Polski. Uczniowie utrwalają kierunki geograficzne, nazwy miast, ważniejszych rzek Polski. Kształcą umiejętność samodzielnego pisania na określony temat. Utrwalają ...
Zabytki i ich ochrona (2008-01-30) Awans zawodowy
Jest to praca w programie Power Point - prezentacja multimedialna, którą można swobodnie wykorzystać na lekcjach historii dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Prezentacja ta w bardzo obrazowy sposób przekazuje ...
Test z przyrody w klasie czwartej 1 5,0 (2008-01-30) Awans zawodowy
Test z przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej: POZNAJEMY SWOJE DOMY.
Rozwój dziecięcej wyobraźni (2008-01-30) Nauczanie początkowe
Twórczość, kreatywność, inwencja, pomysłowość dziecka uwarunkowana jest funkcjonowaniem wszystkich procesów psychicznych. Zarówno procesów poznawczych jak i emocjonalno - motywacyjnych. Jednak szczególna rola w tym należy do wyobraźni, gdyż wyobrażenia to ...