Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 230

INŻYNIERIA GENETYCZNA - sprawdzian wiadomości. (2017-03-08)
Sprawdzian wiadomości dla klasy I liceum (poziom podstawowy), obejmujący zagadnienia z działu inżynierii genetycznej tj.: GMO, klonowanie zwierząt, wykorzystanie wiedzy o DNA w kryminalistyce, terapia genowa.
Konspekt lekcji budowa i funkcjonowanie układu szkieletowego gimnazjum (2016-11-11)
Konspekt lekcji budowa i funkcjonowanie układu szkieletowego gimnazjum.
Genetyka - powtórzenie wiadomości 1 5,0 (2016-10-11)
Konspekt lekcji wraz z krzyżówką i kartą pracy dla uczniów klasy III gimnazjum. Różnorodne zadania pozwalają na podsumowanie wiadomości z genetyki. Ponadto karta pracy została wzbogacona o zadania, które pojawiły ...
Przemoc wśród młodzieży 5 5,0 (2016-09-29)
Prezentacja powstała w oparciu o materiał Katarzyny Gałązki. Zawiera opracowanie form, i metod przemocy oraz rozróżnienie pojęcia agresji i przemocy. W Materiale zawarte są także sposoby reagowania na przemoc.
Zagrożenia w sieci 1 5,0 (2016-09-29)
Prezentacja przeznaczona dla uczniów gimnazjum. Pokazuje różne formy niebezpiecznych treści w sieci, cyberprzemocy oraz możliwości szukania pomocy.
Sprawdzian II klasa gimnazjum Regulacja nerwowo-hormonalna (2016-09-24)
Prosty sprawdzian. Trzy grupy.
Karta pracy - Protisty i glony 1 5,0 (2016-07-04)
Karta wykorzystywana na lekcji z podręcznikiem "Puls życia" Nowej Ery lub jako praca domowa - utrwalenie wiadomości w klasach integracyjnych.
"Bakterie – organizmy bezjądrowe" - konspekt lekcji (2016-05-31)
"Bakterie – organizmy bezjądrowe" - konspekt lekcji.
Przyroda wokół nas (2016-05-14)
Konkurs biologiczny w formie prezentacji multimedialnej adresowany do uczniów gimnazjum.
Projekt edukacyjny -"Czy wiem co jem?" 2 3,0 (2016-05-14)
Przykład realizacji projektu edukacyjnego o tematyce zdrowotnej realizowany przez uczniów gimnazjum i do nich adresowany.