Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 235

ROŚLINY UPRAWIANE W OGRODACH (warzywa i ich jadalne części) - prezentacja power point 8 5,0 (2009-09-28)
Prezentacja jest załącznikiem do konspektu lekcji przyrody o warzywach i ich jadalnych częściach, ale równie dobrze może być wykorzystana indywidualnie.
Z Zoologią na Ty - konkurs 2 5,0 (2009-12-31)
Publikacja zawiera 25 zadań o tematyce zoologicznej wraz z kartą odpowiedzi i punktacją. Można ją wykorzystać przygotowując szkolny lub międzyszkolny konkurs przyrodniczy.
STOP MENINGOKOKOM! - prezentacja Power Point 1 5,0 (2008-06-05)
Prezentację można wykorzystać na lekcjach biologii, godzinie wychowawczej, a także na zajęciach z promocji zdrowia. Prezentację przygotowałam w związku z zaleceniami Ministra Zdrowia przesłanymi do szkół. Bardzo podobała się uczniom.
Zwierzęta chronione w Polsce - quiz ppt 3 5,0 (2009-08-31)
To prezentacja power point, którą można wykorzystać na lekcjach przyrody w celu utrwalenia wiedzy uczniów o zwierzętach chronionych w Polsce.
WARZYWA I ICH JADALNE CZĘŚCI - konspekt lekcji przyrody 1 5,0 (2009-09-28)
Jest to konspekt lekcji przyrody dla klasy łączonej 4-5 szkoły podstawowej specjalnej z gotowymi załącznikami. Środkiem dydaktyccznym do konspektu jest prezentacja ppt pt.: "Rośliny uprawiane w ogrodach".
Wiem co jem 1 5,0 (2008-06-30)
Prezentacja multimedialna "Wiem co jem".
Uzależnienia człowieka - prezentacja 4 5,0 (2013-10-21)
Bardzo ciekawa prezentacja na temat uzależnień człowieka w XXI wieku. Jej autorką jest moja uczennica.
Ptaki i ssaki żyjące w Polsce objęte ochroną gatunkową 1 5,0 (2013-10-07)
Prezentacja bardzo szczegółowa przedstawiająca ptaki i ssaki żyjące w Polsce objęte ochroną. Autorką pracy jest moja uczennica z gimnazjum.
Wykrywanie CO2 i energii cieplnej powsrałych w procesie oddychania u roślin i zwierząt - karta pracy ucznia 1 5,0 (2010-06-22)
Wykrywanie CO2 i energii cieplnej powsrałych w procesie oddychania u roślin i zwierząt - karta pracy ucznia.
Budowa komórki. Tkanki - test I LO 2 5,0 (2010-04-27)
Prezentuję test, który umożliwi sprawne i wnikliwe skontrolowanie wiadomości o budowie komórki oraz tkanek, budujących organizm człowieka.