Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 261

Żywienie ma znaczenie - talerz zdrowia (2021-08-23)
Scenariusz tych zajęć dotyczy tematyki zdrowotnej, a dokładnie zdrowego żywienia. Może być wykorzystany zarówno na lekcjach biologii jak i zajęciach z wychowawcą.
"Rybie rymy" (2021-05-16)
Wiersz o rybach. Rymowane, więc lekkie, ale poważne ujęcie ich charakterystyki, funkcji życiowych, budowy oraz przystosowań do życia wodzie.
Scenariusz lekcji biologii (2021-04-18)
Higiena i choroby układu rozrodczego
Różnorodność roślin okrytonasiennych - projekt edukacyjny (2021-04-18)
Projekt ten służy służy usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej roślin i zasad systematyki. Samodzielne zebranie i oznaczenie roślin będzie najlepszym sposobem na zrozumienie omawianych na lekcjach biologii treści. ponadto , jak każdy ...
Budowa anatomiczna i morfologia układu oddechowego na przykładzie górnych dróg oddechowych świnii. (2021-01-18)
Sekcja płuca, krtani i tchawicy ssaka.
Budowa anatomiczna i morfologia serca na przykładzie serca świnii. (2021-01-18)
Lekcja praktyczna. Sekcja na modelu serca świńskiego.
Choroby i higiena oczu 1 5,0 (2020-05-29)
Prezentacja przedstawia wady wzroku oraz choroby i zasady higieny oczu .
Konspekt lekcji: Budowa, właściwości i znaczenie węglowodanów (2020-05-19)
Konspekt do lekcji podczas której uczeń poznaje budowę, właściwości oraz funkcje węglowodanów.Karta pracy do doświadczeń.
Program zajęć pozalekcyjnych "Biologia w sztuce" (2020-05-08)
Program biologia w sztuce stworzyłam ,aby połączyć swoje dwie pasje biologię i plastykę.Wdrożyłam go na kółku biologicznym dla klas siódmych .Efektem tych działań były prace miedzy innymi sprzedane an koncercie ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-04-15)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela biologii i przyrody ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.