Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 263

Krzyżówki genetyczne. 1 5,0 (2019-03-25)
Zadania z genetyki obejmujące krzyżówki genetyczne I prawo Mendla.
Sprawdzian z działu regulacja nerwowo-hormonalna. (2019-03-25)
Sprawdzian z działu regulacja nerwowo-hormonalna dla k klasy 7 szkoły podstawowej.
Konkurs ekologiczno- przyrodniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej. 1 5,0 (2019-03-14)
Konkurs ekologiczno- przyrodniczy dla uczniów Szkoły Podstawowej
Higiena i choroby aparatu ruchu. (2019-03-03)
Propozycja zajęć profilaktycznych- klas VII szkoła podstawowa- aparat ruchu.
Zajęcia profilaktyczne-czerniak. (2019-03-03)
Konspekt zajęć o charakterze edukacyjno -profilaktycznym . Zajęcia skierowane do uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej
Odwiedzajmy Polskie Parki Narodowe (2018-11-12)
W turystyce krajowej zajmują poczesne miejsce.Ze względu na walory przyrodnicze warte poznania, wszystkie nasze parki narodowe.
Dokąd zmierza ewolucja człowieka? Próba odpowiedzi (2018-09-06)
Artykuł wykorzystujący interdyscyplinarne spojrzenie naukowe wobec zagadnienia kierunków współczesnej ewolucji człowieka.
Czy martwe drewno w lesie jest potrzebne? (2018-09-02)
Scenariusz lekcji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej uczestniczących w zajęciach koła biologicznego. Wykorzystuje strategię nauczania problemowego podczas realizacji zajęć terenowych. Ponadto zwraca szczególną uwagę na aspekt korelacji edukacji regionalnej ...
Sprawdzian z działu "Aparat ruchu" dla kl. VII (2018-08-06)
Sprawdzian zawiera zadania badające stopień opanowania wiadomości i umiejętności z działu "Aparat ruchu" do podręcznika "Puls życia" dla klasy VII - wyd. "Nowa Era". Duży nacisk położony jest na sprawdzenie ...
Sprawdzian z działu "Podstawy genetyki" dla III gimnazjum (2018-08-06)
Sprawdzian zawiera zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z działu "Podstawy genetyki" do podręcznika "Świata biologii" - wyd."Nowa Era". Szczególna uwaga zwrócona jest w nim na sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności rozwiązywania ...