Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 243

Rodzaje odpornośći 2 3,5 (2017-03-17)
Prezentacja multimedialna pt. Rodzaje odporności.
Różnorodność genetyczna - karta pracy ucznia 2 3,0 (2017-03-15)
Karta pracy ucznia (wraz z odpowiedziami) przeznaczona jest dla uczniów klasy 1 liceum (poziom podstawowy). Zawiera zadania z tematu różnorodność genetyczna, które mogą posłużyć na lekcji jako pomoc do pracy ...
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia - krzyżówka (2017-03-08)
Krzyżówka dla klasy I liceum (poziom podstawowy), podsumowująca dział o różnorodności biologicznej.
INŻYNIERIA GENETYCZNA - sprawdzian wiadomości. (2017-03-08)
Sprawdzian wiadomości dla klasy I liceum (poziom podstawowy), obejmujący zagadnienia z działu inżynierii genetycznej tj.: GMO, klonowanie zwierząt, wykorzystanie wiedzy o DNA w kryminalistyce, terapia genowa.
Konspekt lekcji budowa i funkcjonowanie układu szkieletowego gimnazjum (2016-11-11)
Konspekt lekcji budowa i funkcjonowanie układu szkieletowego gimnazjum.
Genetyka - powtórzenie wiadomości 1 5,0 (2016-10-11)
Konspekt lekcji wraz z krzyżówką i kartą pracy dla uczniów klasy III gimnazjum. Różnorodne zadania pozwalają na podsumowanie wiadomości z genetyki. Ponadto karta pracy została wzbogacona o zadania, które pojawiły ...
Przemoc wśród młodzieży 5 5,0 (2016-09-29)
Prezentacja powstała w oparciu o materiał Katarzyny Gałązki. Zawiera opracowanie form, i metod przemocy oraz rozróżnienie pojęcia agresji i przemocy. W Materiale zawarte są także sposoby reagowania na przemoc.
Zagrożenia w sieci 1 5,0 (2016-09-29)
Prezentacja przeznaczona dla uczniów gimnazjum. Pokazuje różne formy niebezpiecznych treści w sieci, cyberprzemocy oraz możliwości szukania pomocy.
Sprawdzian II klasa gimnazjum Regulacja nerwowo-hormonalna (2016-09-24)
Prosty sprawdzian. Trzy grupy.
Karta pracy - Protisty i glony 1 5,0 (2016-07-04)
Karta wykorzystywana na lekcji z podręcznikiem "Puls życia" Nowej Ery lub jako praca domowa - utrwalenie wiadomości w klasach integracyjnych.