Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 230

Prezentacja multimedialna "Gady - pierwsze owodniowce". (2016-04-23)
Prezentacja multimedialna "Gady - pierwsze owodniowce".
Efekt cieplarniany - konspekt lekcjii biologii w gimnazjum (2016-04-17)
Publikacja zawiera konspekt ułatwiający przygotowanie się i przeprowadzenie lekcji biologii na temat przyczyn, skutków i powstawania zjawiska efektu cieplarnianego.
Sprawdzian dla klasy II liceum 2 4,0 (2016-02-02)
Przykład zadań sprawdzających wiedzę z tematów: Fotosynteza i oddychanie komórkowe.
Sprawdzian dla klasy I technikum 1 4,0 (2016-02-02)
Zadania sprawdzające wiadomości z tematów: Bakterie, Wirusy i Protisty.
Sprawdzian z ekologii (2016-02-02)
Pytania z ekologii na sprawdzenie wiadomości w klasie trzeciej technikum.
Sprawdzian dla klasy I gimnazjum 1 5,0 (2016-01-31)
Jest to przykład sprawdzianu dla klasy I gimnazjum - obejmuje o temat czynności życiowe organizmów.
Klucz do testu "kręgowce" 1 5,0 (2015-07-13)
Odpowiedzi i zasady oceniania do sprawdzianu wiadomości z biologii z działu "Kręgowce" dla uczniów gimnazjum (opublikowanego wcześniej).
Sprawdzian z działu "Kręgowce" 2 5,0 (2015-07-13)
Test sprawdzający wiadomości dla uczniów gimnazjum z biologii - z działu "Kręgowce" - na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (dla uczniów bez dysfunkcji) w formie nowego egzaminu gimnazjalnego.
Scenariusz lekcji z biologii poziom rozszerzony - tkanki roślinne (2015-06-27)
Scenariusz lekcji z biologii poziom rozszerzony - tkanki roślinne wraz z kartą pracy.
Quiz - "Jedność i różnorodność organizmów" 4 5,0 (2015-06-05)
Quiz - jako inna forma powtórzenia wiadomości z biologii w klasie I gimnazjum.