Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 245

Ptaki i ssaki żyjące w Polsce objęte ochroną gatunkową 1 5,0 (2013-10-07)
Prezentacja bardzo szczegółowa przedstawiająca ptaki i ssaki żyjące w Polsce objęte ochroną. Autorką pracy jest moja uczennica z gimnazjum.
Konkurs wiedzy o lesie 2 5,0 (2010-09-28)
Publikacja zawiera kilka pytań dotyczących wiedzy o lesie w formie prezentacji.
Stosunki antagonistyczne między populacjami 3 5,0 (2011-05-23)
Jest to prezentacja multimedialna do wykorzystania w klasie III gimnazjum przy omawianiu tematu "Stosunki antagonistyczne między populacjami w przyrodzie" z działu "Populacja, biocenoza, ekosystem". Prezentacja przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące stosunków ...
Test diagnozujący wiadomości i umiejętności przyrodnicze 5 5,0 (2010-08-23)
Publikacja zawiera test diagnozujący badający wiadomości i umiejętności przyrodnicze ucznia po ukończeniu klasy III nauczania zintegrowanego. Podstawą do jego opracowania były treści przyrodnicze zawarte w podstawie programowej nauczania zintegrowanego, a ...
Podstawy genetyki - sprawdzian 1 5,0 (2012-04-30)
Sprawdzian przeznaczony jest dla poziomu podstawowego klasy drugiej liceum. Zawiera zadania testowe jednokrotnego wyboru, schematy i rysunki do podpisania oraz zadania opisowe.
Mikroskop - narzędzie biologa - prezentacja multimedialna 2 5,0 (2010-03-22)
Prezentacja ukazuje krótką historię wynalezienia mikroskopu, jego budowę, Uczniowie dowiedzą się również jak obliczyć powiększenie mikroskopu. Można ją wykorzystać na lekcjach przyrody, biologii lub na zajęciach koła biologicznego.
Innowacja "Pasjonaci przyrody" dla klas 5-6 1 5,0 (2020-01-22)
Jest to program innowacji napisany przeze mnie i realizowany w obecnym roku szkolnym 2019/2020 w klasach 5 w ramach zajęć fakultatywnych.
Quiz - "Jedność i różnorodność organizmów" 4 5,0 (2015-06-05)
Quiz - jako inna forma powtórzenia wiadomości z biologii w klasie I gimnazjum.
Krzyżówki genetyczne. 1 5,0 (2019-03-25)
Zadania z genetyki obejmujące krzyżówki genetyczne I prawo Mendla.
Analiza porównawcza kręgowców 5 4,8 (2011-01-17)
Analiza porównawcza kręgowców jest zestawieniem cech kręgowców tj. pokrycie ciała, układ oddechowy, krążenia, rozrodczy i rozmnażanie, nerwowy i narządów zmysłów czy środowisko życia. Karta ta może być wykorzystana jako środek ...