Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 193

Sprawdzian wodorotlenki. (2019-02-21)
Przesyłam przykładowy sprawdzian do działu wodorotlenki z podziałem na grupy
Sprawdzian kwasy. (2019-02-21)
Przesyłam przykładowy sprawdzian do działu kwasy
Konspekt lekcji. (2019-02-21)
Publikuję konspekt lekcji do treści podstawy Reakcja zobojętniania wraz z kartą pracy.
"Woda i napoje dnia codziennego" - karta pracy. (2019-02-19)
Karta pracy do wykorzystania na lekcji z chemii do tematu "Woda i napoje dnia codziennego" dla uczniów klasy I w szkole ponadgimnazjalnej - zakres podstawowy
Karta pracy-Porównanie właściwości kwasu mrówkowego i octowego. (2019-01-24)
Karta pracy wyrobi w uczniach umiejętność zapisywania równań reakcji chemicznych , którym ulegają kwasy: mrówkowy i octowy oraz uzmysłowi im praktyczne ich zastosowanie.
Estry- karta pracy do nauki chemii w klasie ósmej. (2019-01-10)
Estry są grupą związków chemicznych, które wykorzystujemy w życiu codziennym. Jedne z nich są wspaniałymi dodatkami do różnorodnych produktów, inne zaś są toksyczne lub szkodliwe. Struktura chemiczna estrów, reakcje ich ...
Wskazówki w nauczaniu chemii w klasach siódmych dla uczniów z dysleksją oraz z trudnościami w nauce. (2019-01-10)
Wskazówki dla nauczyciela w nauczaniu chemii w szkole podstawowej dla uczniów z dysleksją oraz z trudnościami w nauce pozwalające dostosować metody pracy do różnorodnych zaleceń.
Wzory i nazwy soli. (2018-10-29)
Krótki sprawdzian o solach dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Zanim przejdziemy do realizacji tematów z metod otrzymywania soli , możemy sprawdzić w jakim zakresie uczniowie opanowali wzory i nazewnictwo ...
Konspekt lekcji "Witamina C" (2018-07-11)
Konspekt lekcji z chemii o witaminie C i jej właściwościach, do wykorzystania na zajęciach kółka chemicznego w szkole podstawowej.
Powietrze (2018-05-19)
Projekt uczniowski długoterminowy.