Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 193

Sprawozdanie z realizacji innowacji (2018-05-05)
Krótkie sprawozdanie.
Składniki pokarmowe karta pracy (2018-05-05)
Krzyżówka i rebusy na lekcje dodatkowe.
Projekt edukacyjny : Recykling - nasze rady na odpady 1 5,0 (2018-04-04)
Cel główny projektu to kształtowanie świadomości uczniów na temat odpadów - od zagrożeń dla środowiska, poprzez ich segregacje i recykling. Projekt realizowany w szkole specjalnej.
Karta pracy - Porównanie właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych 1 5,0 (2018-02-17)
Karta pracy umożliwi zebrać najważniejsze wiadomości dotyczące właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych a także da możliwość oceny ich podobieństw i różnic.
„Substancje użyteczne w walce z chorobami”- konspekt lekcji (2018-01-30)
Publikację stanowi scenariusz lekcji z chemii dla klasy 1 szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym. Lekcja poświęcona jest usystematyzowanoiu wiedzy na temat popularnych leków i ich działaniu na organizm człowieka. Zawiera ...
Węglowodory - sprawdzian 1 5,0 (2017-08-19)
Zadania dotyczą zagadnień z węglowodorów: np.nazewnictwo, zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych, właściwości, itp.
Woda - sprawdzian (2017-08-19)
Sprawdzian dotyczący rodzajów roztworów, budowy cząsteczki wody, stężenia procentowego roztworu, itp.
Atom i cząsteczka - sprawdzian (2017-07-04)
Przykładowe zadania z działu atom i cząsteczka:dobieranie współczynników stechiometrycznych,zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych wybranych związków chemicznych, obliczanie stosunku masowego, budowa atomu, wiązania chemiczne.
Kwasy i zasady - sprawdzian (2017-07-04)
Zadania sprawdzające wiedzę z zakresu kwasów nieorganicznych i wodorotlenków - wzory, reakcje otrzymywania, reakcje dysocjacji jonowej.
Rodzaje roztworów, krzywe rozpuszczalności (2017-07-04)
Przykładowe zadania na kartkówkę w oparciu o wykresy krzywych rozpuszczalności.