Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

121-127 z 127

Ankieta o bezpieczeństwie (2020-03-27)
ANKIETA DLA UCZNIÓW której interpretacja umożliwi właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Czego sceny przemocy uczą młodych ludzi? (2008-09-19)
Jak nastąpiła przemiana kina i w jaki sposób efekciarstwo zabija wysoką kulturę, a naturalizm staję się kolejnym koniecznym elementem filmu. Artykuł porusza ten problem, gdyż w świecie rozprzężenia moralnego zabija ...
Wybieram trzeźwość - projekt międzyprzedmiotowy (2008-02-26)
Cele główne projektu: 1. Uświadomienie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu. 2. Kształtowanie aktywnej postawy wobec trzeźwości własnej i innych. 3. Inspirowanie do promocji trzeźwości w domu, szkole i społeczeństwie.
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Opocznie (2019-12-12)
Temat lekcji: Czym jest uzależnienie? – lekcja otwarta.
Objawy uzależnienia od alkoholu. (2012-07-24)
Materiały do wykorzystania np. w ramach pedagogizacji rodziców.
Szlachetne zdrowie - projekt edukacyjny o charakterze profilaktycznym (2014-03-24)
"SZLACHETNE ZDROWIE" TO PROJEKT EDUKACYJNY O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM, którego celem jest przede wszystkim: 1. Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na szeroko pojęty problem uzależnień, w tym szczególnie uzależnień od alkoholu, narkotyków, ...
Sprawozdanie - uzależnienia wśród dzieci i młodzieży (2017-02-20)
Jest to sprawozdanie przygotowane w ramach programu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.