Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

71-80 z 433

Wartość odżywcza mięsa. (2021-01-24)
Prezentacja wartości odżywczej mięsa.
Kartkówka/sprawdzian lub karta pracy: Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 5,0 (2021-01-11)
Kartkówka/sprawdzian lub karta pracy: Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Technik Agrobiznesu.
Ściany (2021-01-11)
Celem publikacji jest przedstawienie materiałów stosowanych do wznoszenia ścian, jak również podział i funkcja ścian budynków.
Kartkówka lub karta pracy: Analiza SWOT (2020-11-01)
Kartkówka lub karta pracy: Analiza SWOT do wykorzystania w technikum agrobiznesu.
Podział zakładów gastronomicznych 1 5,0 (2020-10-14)
Prezentacja multimedialna z przedmiotu : Obsługa konsumenta , zawiera informacje dotyczące podziału zakładów gastronomicznych zw względu na rodzaj świadczonych usług. Uwzględnia podział na zakłady gastronomiczne typu zamkniętego oraz typu otwartego.
Katalog bezpłatnych filmów edukacyjnych dla technikum i liceum z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości, finansów i przedsiębiorczości. 1 5,0 (2020-08-28)
Katalog bezpłatnych filmów edukacyjnych dla technikum i liceum z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości, finansów i przedsiębiorczości. Liceum: Podstawy przedsiębiorczości. Technikum: przedmioty ekonomiczne oraz podstawy przedsiębiorczości.
Scenariusz lekcji technik hotelarstwa 1 5,0 (2020-08-25)
Temat lekcji: Karta pobytu jako dokument związany z procedurą check- in. Treści nauczania: • Karta pobytu • Znaczenie dla hotelu i gościa • Elementy karty pobytu
Scenariusz lekcji - Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę 1 5,0 (2020-08-25)
Temat lekcji: Cena, składniki cen – analiza czynników wpływających na cenę. Treści nauczania:  Definicja ceny  Funkcje ceny  Składniki ceny  Kalkulacja ceny  Marża sposoby ustalania
Scenariusz lekcji - Segmentacja rynku nabywcy 1 5,0 (2020-08-25)
Temat lekcji: Segmentacja rynku nabywcy. Treści nauczania: Segmentacja Znaczenie segmentacji Poziomy segmentacji Kryteria segmentacji
Scenariusz lekcji- materiały dodatkowe (2020-08-25)
Materiały do lekcji- do temat lekcji: Przyczyny i skutki inflacji. Proces Pani Inflacji