Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 349

Karta pracy - jako ewaluacja zajęć do scenariusz lekcji "Sporządzanie ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe" (2017-10-08)
Karta pracy - jako ewaluacja zajęć do scenariusz lekcji "Sporządzanie ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe". Karta ta jest podsumowaniem lekcji - zajęć praktycznych dot. sporządzania pierogów.
Karta pracy zał. 1 do scenariusza lekcji " Ciasta zarabiane na stolnicy - ciasto pierogowe" (2017-10-08)
Zawarte są receptury potraw (pierogów) do wykorzystania na lekcji " Ciasta zarabiane na stolnicy - ciasto pierogowe", jest to załącznik do scenariusza lekcji.
Scenariusz zajęć z technologii gastronomicznej - sporządzanie pierogów (2017-10-08)
Scenariusz na zajęcia z technologii gastronomicznej - zasady sporządzania ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe. Do scenariusza dołączam zał. 1 z recepturami, kartami oceny grup młodzieży wykonujących zadanie praktyczne, ...
Karty dydaktyczne cz.1 (pytania)na lekcję dot. ciast zarabianych na stolnicy (2017-10-08)
"Karty dydaktyczne cz1 " należy wydrukować wraz z pytaniami czyli częścią 2 "Karty -odpowiedzi". Najlepiej jest wydrukować na kolorowych kartkach np:. pytania na żółtych, odpowiedzi na pomarańczowych. Należy wyciąć karty ...
Odpowiedzi do kart dydaktycznych dot. ciasta zarabianego na stolnicy, wiadomości o mące (2017-10-08)
"Karty - odpowiedzi" należy wydrukować wraz z pytaniami czyli częścią 1 "Karty dydaktyczne". Najlepiej jest wydrukować na kolorowych kartkach np:. pytania na żółtych, odpowiedzi na pomarańczowych. Należy wyciąć karty i ...
Karta pracy - Australia (2017-10-04)
Dokument przydatny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikum obsługi turystycznej (Geografia turystyczna lub Zagospodarowanie turystyczne). Może służyć jako karta pracy lub sprawdzian.
Karta pracy - Słowacja (2017-10-04)
Dokument przeznaczony jest dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - uczących w technikum obsługi turystycznej. Można go wykorzystać na przedmiocie Geografia turystyczna lub Zagospodarowaniu turystycznym. Może służyć jako karta pracy lub sprawdzian.
Obsługa Windows - sprawdzian (2017-08-20)
Sprawdzian z obsługi systemu Windows.
Test "Opakowania w gastronomii" (2017-06-07)
Test podsumowujący materiał z przedmiotu Wyposażenie z zasadami bhp w gastronomii.
Test "Drób" (2017-06-07)
Test sprawdzający z drobiu z technologi gastronomicznej z towaroznawstwem.