Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 433

Sprawdzian wiadomości - rodzaje zastawy stołowej (2023-05-07)
Sprawdzian wiadomości - rodzaje zastawy stołowej. Technikum oraz szkoła branżowa.
Ergonomia w pracy zawodowej (BHP) (2023-04-18)
Scenariusz zajęć z przedmiotu BHP (klasy: 1 technikum, 3 szkoła branżowa , 1szkoła branżowa II stopnia) wraz z prezentacją multimedialną.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (BHP) (2023-04-16)
Scenariusz zajęć z przedmiotu BHP (klasy: 1 technikum, 3 szkoła branżowa , 1szkoła branżowa II stopnia) wraz z prezentacją multimedialną.
Scenariusz zajęć praktycznych dla zawodu: Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej (2023-04-03)
1. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem umiejętności obróbki i montażu rur stalowych czarnych 2. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem umiejętności obróbki i montażu rur spiro 3. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem umiejętności obróbki ...
Test metody utrwalania 2 5,0 (2023-01-22)
Sprawdzian z zakresu metod utrwalania oraz zmiany jakie zachodzą podczas utrwalania żywności
Scenariusz lekcji obserwowanej przez opiekuna stażu (2023-01-22)
Przykładowy scenariusz lekcji obserwowanej przez opiekuna stażu, podczas robienia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Krople - Technika Sporządzania Leków dla kierunku Technik farmaceutyczny dla szkoły medycznej (2023-01-15)
Konspekt z przedmiotu Technika Sporządzania Leków dla kierunku Technik farmaceutyczny dla szkoły medycznej.
Opakowania w gastronomii (2023-01-08)
Sprawdzian lub karta pracy (branża HGT)
Aktywizacja zawodowa to najlepsza rehabilitacja (2022-12-27)
Publikacja może być wykorzystana na zajęciach rewalidacji w liceum. Zawiera zestaw wskazówek, czym się kierować przy wspieraniu uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, dysfunkcjami do wyboru zawodu. Zawiera krótki zestaw wskazówek i ...
Metody szczotkowania (2022-12-18)
Zasady higieny jamy ustnej