Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 428

HTML - tworzenie formularzy na stronach WWW - konspekt lekcji. (2022-05-02)
Konspekt lekcji praktycznej dla technika informatyka z przedmiotu "Tworzenie stron i aplikacji internetowych".
Innowacja pedagogiczna Zastosowanie programów symulacyjnych z dziedziny pneumatyki i elektropneumatyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w nauczaniu teoretycznych przedmiotów zawodowych (2022-04-25)
Głównym założeniem wprowadzonej innowacji jest połączenie teorii z działaniami praktycznymi, aby prawidłowo dobierać i projektować elementy i podzespoły pneumatyczne do określonych zastosowań w urządzeniach i systemach mechatronicznych, z wykorzystaniem programów ...
Podręczny sprzęt gaśniczy - karta pracy (2022-04-21)
Karta pracy zawiera ćwiczenia sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie wiedzy o podręcznym sprzęcie gaśniczym.
Właściwości wiążące jaj (2022-03-14)
Karta pracy: Wykorzystanie właściwości wiążących jaj w produkcji potraw.
Akcesoria kuchenne (2022-03-13)
Karta pracy: ćwiczenia w rozpoznawaniu akcesoriów kuchennych (chochle, cedzaki; przybory do smażenia; przybory do serwowania; urządzenia do mierzenia i ważenia; deski oznaczone kolorami zgodnie z systemem HACCP).
Wisienka na torcie, czyli o wibracji w grze na skrzypcach (2022-03-04)
Jest to zbiór ćwiczeń dotyczących wprowadzania, rozwijania i korekty różnych typów wibracji skrzypcowej a także przegląd poglądów wybitnych profesorów na ten temat.
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk - Inteligentne sterowanie budynkami (2022-02-18)
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk. Scenariusz przeznaczony do zajęć praktycznych w technikum oraz branżowej szkole I-go stopnia. W materiale inteligentne sterowanie budynkami.
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk - Ochrona przeciwporażeniowa (2022-02-18)
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk. Scenariusz przeznaczony do zajęć praktycznych w technikum oraz branżowej szkole I-go stopnia. W materiale ochrona przeciwporażeniowa.
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk - Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim – układy symulacji (2022-02-18)
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk. Scenariusz przeznaczony do zajęć praktycznych w technikum oraz branżowej szkole I-go stopnia. W materiale ochrona przeciwporażeniowa.
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk - Montaż koryt instalacyjnych (2022-02-18)
Scenariusz zajęć w zawodzie technik elektryk i elektryk. Scenariusz przeznaczony do zajęć praktycznych w technikum oraz branżowej szkole I-go stopnia. W materiale montaż koryt instalacyjnych.