Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 349

Istota procesu gospodarowania. (2020-05-15)
Istota procesu gospodarowania
Test - motylkowe drobnonasienne (2020-05-06)
Test - motylkowe drobnonasienne.
Znaki na opakowaniach (2020-05-02)
Prezentacja dotycząca rodzajów znaków zamieszczanych na opakowaniach z punktu widzenia logistyki
Skróty logistyczne (2020-05-02)
Zestaw skrótów logistycznych wraz z objaśnieniami pojawiające się w kwalifikacji AU.22, SPL.01
Turniej logistyczny (2020-05-02)
Turniej logistyczny skierowany do uczniów klas 1 i 2 technikum logistycznego promujący szeroko pojętą wiedzę o logistyce. W formie zabawy uczniowie rywalizują rozwiązując 8 zadań. Skracając o połowę czas przeznaczony ...
Konspekt i scenariusz lekcji z zasad żywienia człowieka. (2020-04-06)
Konspekt i scenariusz lekcji do tematu: Normy spożycia węglowodanów i skutki ich niewłaściwego spożycia. Źródła występowania w pożywieniu.
Karty pracy ucznia 1,2. Zasady żywienia człowieka. (2020-04-06)
Karty pracy ucznia do tematu lekcji: Normy spożycia węglowodanów i skutki ich niewłaściwego spożycia. Źródła występowania węglowodanów w pożywieniu.
Zboża - karta pracy. (2020-03-09)
Karta pracy - charakterystyka zbóż.
Cukry proste i dwucukry - charakterystyka (2020-02-13)
Materiał dydaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z przedmiotu Zasady żywienia człowieka. Prezentacja multimedialna.
Znaczenie i zakres nauki o żywieniu człowieka (2020-02-10)
Prezentacja multimedialna z przedmiotu zasady żywienia człowieka.