Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

181-190 z 199

Plan dydaktyczno - wychowawczy (2009-03-12)
Plan dydaktyczno - wychowawczy realizowany w liceum ogólnokształcącym.
Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych (2009-02-02)
Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych.
Metody interaktywne w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem programu Hot Potatoes (2009-01-19)
Publikacja jest zapoznaniem z jedną z metod tworzenia interaktywnych ćwiczeń przez ucznia jak i nauczyciela, przy pomocy programu Hot Potatoes.
Plan Pracy Wychowawczej 1 4,0 (2008-10-29)
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY V zawiera uroczystości związane z życiem klasy, spotkania z rodzicami, wycieczki klasowe oraz prace podejmowane przez klasę na rzecz szkoły, klasy, środowiska.
Efektywność nauczyciela 1 (2008-09-22)
Praca poświęcona problemowi efektywności nauczyciela a dokładniej jaki nauczyciel jest efektywny pod kątem jego cech i metod pracy.
Ewaluacja - co o niej należy wiedzieć? 2 (2008-07-02)
Artykuł zawiera podstawowe informacje o ewaluacji przydatne dla tych, którzy chcą ten proces poznać.
Jak efektywnie (i efektownie) uczyć języka obcego 1 (2008-06-30)
Kilka osobistych myśli, które mogą pomóc nauczycielom języków obcych w podniesieniu efektywności w swojej pracy.
O uczniu trudnym na lekcji języka obcego 2 5,0 (2008-05-26)
Nie taki trudny, czyli uczeń trudny na lekcji języka angielskiego (zasady i metody pracy z takim uczniem).
Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela - prezentacja w PowerPoint 2 5,0 (2008-05-19)
Wykorzystanie komputera i programów komputerowych w pracy dydaktycznej komputera. Krótkie omówienie kilku programów do wykorzystania w szkole podstawowej.
Trudności w uczeniu się matematyki (2008-05-12)
Pracę napisałam podczas kursu z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Mówi o przyczynach trudności w uczeniu się matematyki, ich konsekwencjach i sposobach pokonywania.