Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

181-190 z 191

Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela - prezentacja w PowerPoint 2 5,0 (2008-05-19)
Wykorzystanie komputera i programów komputerowych w pracy dydaktycznej komputera. Krótkie omówienie kilku programów do wykorzystania w szkole podstawowej.
Trudności w uczeniu się matematyki (2008-05-12)
Pracę napisałam podczas kursu z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Mówi o przyczynach trudności w uczeniu się matematyki, ich konsekwencjach i sposobach pokonywania.
Kontrakt między uczniem a nauczycielem 3 4,7 (2008-05-05)
Artykuł zawiera szczegółowy kontrakt zawierany między nauczycielem (dowolnego przedmiotu) a uczniem na początku każdego roku szkolnego. Zawarcie takiej umowy gwarantuje czytelne zasady współpracy oraz przyjemność wynikającą z obiektywizmu oceniania.
Badanie socjometryczne (2008-04-28)
Jest to przykład jak zbadać relacje interpersonalne w waszej klasie. Wyniki są bardzo wiarygodne i pozwalają zaplanować pracę wychowawczą.
Światło i zjawiska świetlne - sprawdzian z przyrody 2 3,0 (2008-02-26)
Sprawdzian z przyrody podzielony na dwie grupy, składający się z części podstawowej i ponadpodstawowej.
Życie w strefie otwartej toni wodnej - scenariusz lekcji z przyrody 1 5,0 (2008-02-26)
SCENARIUSZ LEKCJI Z PRZYRODY W KLASIE VI TEMAT: Życie w strefie otwartej toni wodnej - ryby. Treści: 1. Przystosowania w budowie ryb do życia w wodzie. 2. Czynności życiowe ryb. ...
Projekt edukacyjny "Poznajemy Grecję" 1 4,0 (2008-01-30)
Projekt „Poznajemy Grecję” jest częścią dużego projektu szkolnej imprezy europejskiej „Dzień wiosny w Europie”. CELE PROJEKTU TO: Kształcenie u uczniów umiejętności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania i komunikowania się ...
Wycieczka szkolna 1 5,0 (2008-01-30)
Wycieczka szkolna jest swoistą formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełni ona wiele bardzo cennych funkcji. Przynosi jednak oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy jest dobrze przygotowana i przeprowadzona. Wychodząc naprzeciw nauczycielom szczególnie tym, ...
Program Rozwoju Szkoły - szansa dla uczniów 1 5,0 (2008-01-30)
Program rozwoju szkoły nastawiony jest na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów dzięki wspólnej pracy nauczycieli i pomocy P.P.P.oraz innych instytucji. Chcąc zwiększyć szanse edukacyjne i życiowe naszych uczniów postawiliśmy ...
Walory gier i zabaw (2008-01-30)
Zadania realizowane w formie gier i zabaw są dla dzieci źródłem osiągania pożądanych wyników, a więc po zrozumieniu zadania stanowią niezbędne elementy motywacji aktywności poznawczej uczniów, ukierunkowują proces zdobywania przez ...