Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

211-216 z 216

Życie w strefie otwartej toni wodnej - scenariusz lekcji z przyrody 1 5,0 (2008-02-26)
SCENARIUSZ LEKCJI Z PRZYRODY W KLASIE VI TEMAT: Życie w strefie otwartej toni wodnej - ryby. Treści: 1. Przystosowania w budowie ryb do życia w wodzie. 2. Czynności życiowe ryb. ...
Program Rozwoju Szkoły - szansa dla uczniów 1 5,0 (2008-01-30)
Program rozwoju szkoły nastawiony jest na zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów dzięki wspólnej pracy nauczycieli i pomocy P.P.P.oraz innych instytucji. Chcąc zwiększyć szanse edukacyjne i życiowe naszych uczniów postawiliśmy ...
Wycieczka szkolna 1 5,0 (2008-01-30)
Wycieczka szkolna jest swoistą formą zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Pełni ona wiele bardzo cennych funkcji. Przynosi jednak oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy jest dobrze przygotowana i przeprowadzona. Wychodząc naprzeciw nauczycielom szczególnie tym, ...
Projekt edukacyjny "Poznajemy Grecję" 1 4,0 (2008-01-30)
Projekt „Poznajemy Grecję” jest częścią dużego projektu szkolnej imprezy europejskiej „Dzień wiosny w Europie”. CELE PROJEKTU TO: Kształcenie u uczniów umiejętności w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania i komunikowania się ...
Walory gier i zabaw (2008-01-30)
Zadania realizowane w formie gier i zabaw są dla dzieci źródłem osiągania pożądanych wyników, a więc po zrozumieniu zadania stanowią niezbędne elementy motywacji aktywności poznawczej uczniów, ukierunkowują proces zdobywania przez ...
Praca z uczniem zdolnym 2 5,0 (2008-01-30)
Artykuł dotyczy metod i form pracy z uczniem zdolnym.