Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 487

Ćwiczenia grafomotoryczne 2 4,0 (2011-09-19)
Pracuję w przedszkolu specjalnym. Prezentuję proste ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające zarówno percepcję wzrokową jak i motorykę małą, przydatne w pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia funkcji motorycznych.
Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno-Rewalidacyjnej 1 2,0 (2012-10-08)
Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno-Rewalidacyjnej.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym 1 5,0 (2011-12-12)
Jest to program do pracy z uczniem upośledzonym znacznie.
Przykładowy IPET - uczeń słabowidzący 1 5,0 (2017-07-04)
W załączeniu przedstawiam przygotowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka słabowidzącego. Program powstał w oparciu o orzeczenie wydane przez PP-P. W programie wpisano mocne i słabe strony dziecka, rodzaj i zakres ...
Organizacja zebrań z rodzicami 1 3,0 (2010-07-12)
Referat jest zbiorem podpowiedzi, jak przygotować, zorganizować i przeprowadzić zebranie z rodzicami, aby spełniło ono swoją rolę.
Dyplom zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 3 5,0 (2010-03-22)
Dyplom za udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.
Ocena opisowa z wychowania fizycznego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 2 2,0 (2011-05-23)
Publikacja, to przykładowe oceny opisowe z wychowania fizycznego i zajeć sportowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczeszczajacych do klas ponadgimnazjalnych.
Rozkład indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2013-11-04)
Rozkład indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Przykładowy program pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym (2011-01-03)
Przykładowy program pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (2013-06-03)
Program zawiera cele rewalidacyjne opracowane dla ucznia kl.I gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sposoby ich realizacji.