Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 216

Nauka języka obcego poprzez gry online. (2020-05-17)
Opanowanie nowego języka powinno być wyzwaniem, ale nikt nigdy nie powiedział, że musi być nudna. Nauka nowego języka może być naprawdę przyjemna, jeśli Twoje podejście do nauki jest nastawione na ...
Jak być skutecznym w nauce zdalnej ? (2020-05-17)
Każdy uczeń online posiada unikalne cechy. Dzisiejsi uczniowie online to przede wszystkim ludzie , którzy z dnia na dzień musieli pozostać w domach i zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem ...
Indywidualizacja procesu nauczania . (2020-05-09)
Indywidualizacja procesu nauczania –praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w uczeniu się na lekcjach
Prezentacja do szkolenia: Czym jest quizizz? (2020-05-08)
Prezentacja została wykorzystana na szkoleniu: Czym jest quizizz? przeprowadzonym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach
Plan pracy wychowawczej (2020-05-07)
Mój plan pracy wychowawczej z roku szkolnego 2018/2019.
Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole (2020-03-16)
Niniejszy artykuł stanowi próbę dokonania syntezy różnych podejść do zawodowych kompetencji nauczyciela będących kluczem do efektywnej edukacji.
Trudy czwartoklasisty (2020-02-25)
Trudy czwartoklasisty o wsparciu ucznia klasy czwartej...
Rola szkoły w przekazie wiadomości o sztuce. (2020-01-08)
Publikacja dotyczy roli szkoły w przekazie wiadomości o sztuce.
Znaczenie percepcji dzieł plastycznych w rozwoju osobowości ucznia (2020-01-08)
Publikacja zawiera informacje dotyczące znaczenia percepcji dzieł plastycznych w rozwoju osobowości ucznia oraz informuje o funkcji jaką pełni plastyka w życiu dziecka.
Wpływ wiedzy o sztuce na rozwój procesu twórczego uczniów (2020-01-08)
Publikacja zawiera informacje dotyczące wpływu wiedzy o sztuce na rozwój procesu twórczego uczniów a także informuje o sposobie przekazywania wiadomości o sztuce.